PNDR: Ce activitati neagricole pot beneficia de fonduri europene

Facebook
Twitter

Fermierii romani care doresc sa-si diversifice veniturile au posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile prin intermediul submasurii 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale”, din cadrul PNDR 2020.

Cu o finantare de pana la 70.000 de euro pe proiect, fermierii precum si antreprenorii pot demara afaceri in domeniul textilelor, serviciilor medicale sau agroturismului.

Submasura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” are ca scop in special, crearea de noi activitati neagricole pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural, acordandu-se prioritate sectoarelor cu potential ridicat de dezvoltare identificate in Acordul de Parteneriat, in concordanta cu Strategia Nationala de Competitivitate.

Potrivit Ghidului solicitantului, domeniile de diversificare acoperite in cadrul submasurii sunt:

Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, productie de combustibil din biomasa – ex.: fabricare de peleti) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.

Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);

Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);

Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural, etc.)

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole1 care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
  • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
  • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:

  • 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
  • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Deciziei de Finantare.

Finantarea poate ajunge la 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism si la 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE