Ghid de accesare a fondurilor europene: ce prevederi contine Ghidul solicitantului 2016 pentru submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

Facebook
Twitter

Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat varianta consultativa a Ghidului solicitantului pentru submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, dupa ce mai multi fermieri au solicitat simplificarea procedurile de accesare a fondurilor europene.

Solicitantiii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.1 sunt fermierii definiti conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola.

Un solicitant poate depune unul sau mai multe proiecte in cadrul aceleiasi submasuri, in aceeasi sesiune ori in sesiuni diferite, in situatiile:

 • a) Pentru acelasi tip de investitii, daca valorile publice insumate aferente proiectului/proiectelor in curs de implementare si a proiectului/proiectelor depuse nu depasesc limita stabilita in fisa submasurii aferente
 • b) Pentru tipuri de investitii diferite, daca valorile publice insumate aferente proiectului/proiectelor in curs de implementare si a proiectului/proiectelor depuse nu depasesc limita stabilita in fisa submasurii aferente investitiei pentru care valoarea publica este cea mai mare.

Potrivit Ghidului solicitantului, categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Intreprindere individuala (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Intreprindere familiala (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Institute de cercetare – dezvoltare, precum si centre, statiuni si unitati de cercetare-dezvoltare si didactice din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat (infiintate in baza Hotararii de Guvern de infiintare si functionare specifice , in cazul celor de drept public, si in baza statutului de functionare, in cazul celor de drept privat)
 • Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Composesorate, obstile si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (mentionate in Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificarile si completarile ulterioare, iar investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri);
 • Cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, iar investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.
 • Grup de producatori (Ordonanta nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului pentru submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard);
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin sub-masura
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in cap. 8.1
 • In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede și investitii in sisteme/echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile specifice mentionate in sectiunea ”Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii.
 • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013)
 • Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia agricola (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013)
 • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%,
 • Investitia va respecta legislatia in vigoare (mentionata la capitolul Legaturi cu alte prevederi legislative din fișa tehnica a masurii) din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinar și de siguranta alimentara;
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depașește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
 • In cazul procesarii la nivel de ferma , materia prima procesata va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.

Noul document publicat de AFIR aduse si o serie de noi precizari cu privire la criteriile de selectie ale proiectului.

Intensitatea sprijinului pentru submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole:

In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

 • in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro;
 • in cazul proiectelor care prevad constructii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respective maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;
 • in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivel de exploatatie agricola – maximum 2.000.000 euro;

In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • in cazul proiectelor care prevad constructii – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) indiferent de marimea exploatatiei si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici care nu propun investitii in spatii protejate;

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE