PNDR: 2,7 milioane de euro fonduri europene nerambursabile pentru Drumul Vinului

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Asociaţia GAL Drumul Vinului reprezintă un parteneriat public-privat și are în componenţă 13 reprezentanţi ai sectorului public, dintre care 11 administraţii publice locale, Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, Inspectoratul Silvic, precum și 18 societăţi comerciale și șapte asociaţii și fundaţii, printre acestea din urmă figurând OVR România și Fundaţia Rurală din România.

Teritoriul este situat în zona Subcarpaţilor de Curbură și este constituit din comunele Breaza, Costești, Gherăseni, Merei, Naeni, Pietroasele, Săhăteni, Stilpu, Ulmeni, Vernești din judeţul Buzău și comuna Gura Vadului din judeţul Prahova. Suprafaţa teritoriului este de 640 de kilometri pătraţi, cea mai mare parte aflându-se în regiunea viticolă Dealu Mare, cuprinde 56 de sate cu un număr total de 44.700 de locuitori.

Viziunea de dezvoltare a teritoriului este „Creșterea nivelului de viaţă al locuitorilor prin valorificarea superioară a potenţialului uman, a patrimoniului de mediu, arhitectural și viticol”. Priorităţile de dezvoltare specifice, identificate prin strategia de dezvoltare a teritoriului, sunt:

  • Dezvoltarea ofertei turistice și a activităţilor conexe;
  • Promovarea și susţinerea dezvoltării unei agriculturi durabile;
  • Creșterea cunoștinţelor, competenţelor și promovarea identităţii teritoriale.

Utilizând un termen plastic, teritoriul GAL Drumul Vinului „mustește” de monumentele istorice. Aici, în 1837, doi ţărani care arau pământul au descoperit „Cloșca cu puii de aur”, cel mai mare tezaur de aur din lume, până la descoperirea tezaurului lui Tutankamon. În zonă se găsesc importante vestigii istorice: un castru roman, terme romane, cetatea dacică de la Cârlomănești.

Tradiţia cioplirii pietrei se păstrează și astăzi, când meșterii pietrari lucrează cruci, obiecte pentru decorat grădini, fântâni, pavaje. Aici, piatra are în conţinutul său fosile marine și cochilii datând de zeci de milioane de ani. De asemenea, în zonă există tabere de sculptură în piatră, unde doritorii se pot iniţia în domeniu.

Pe teritoriul GAL Drumul Vinului există o suprafaţă de 21.991 de hectare de situri Natura 2000. În ceea ce privește activităţile economice, ceamai importantă ramură este agricultura și în cadrul acesteia, în mod special, exploataţiile vini-viticole din regiunea Dealu Mare. Regiunea Dealu Mare este cea mai importantă zonă din România pentru producerea vinurilor roșii, suprafaţa cultivată cu vii fiind de peste 9.000 de hectare.

În afară de vinuri roșii, în zonă se mai produce un vin aromat, special, Tămâioasa de Pietroasele, care provine de la ceamai veche staţiune de cercetări vini-viticole din România, situată în localitatea Pietroasele și care aparţine Universităţii de Știinţe Agricole din București. Pe teritoriul GAL Drumul Vinului există și o importantă staţiune de cercetări pomicole care aparţine aceleiași universităţi.

Există mai mult de 15 societăţi viniviticole, cu suprafeţe de vie cuprinse între 40-300 de hectare, precum și numeroase exploataţii medii și mici.

Favorizată de așezarea în dealurile subcarpatice fertile și calde, la Sărata Monteoru, localitate aflată pe teritoriul GAL Drumul Vinului, se află și una dintre cele mai vechi și mai renumite staţiuni balneare din România. Aici se găsesc ape sărate recomandate în tratamentul multor afecţiuni, iar turiștii se pot caza la hoteluri și pensiuni.

O altă atracţie a zonei o reprezintă mina de petrol încă în funcţiune, unică în Europa și a doua din lume.

Regiunea este interesantă pentru turiști și prin faptul că la distanţe între 30 și 60 de kilometri pot fi vizitate situri naturale excepţionale, cum ar fi Vulcanii Noroioși, zona unde se găsește chihlimbar (ambră) și unica zona din lume unde chihlimbarul este și de culoare maro, cu nuanţe de bleu și verde.

Graţie finanţării strategiei de dezvoltare, pe teritoriul GAL Drumul Vinului sunt în diverse stadia de implementare 66 de proiecte cu o valoare contractată de aproximativ 2.700.000 de euro.

Investiţiile publice prevăzute în contractele de finanţare s-au orientat spre construirea de grădiniţe, pieţe agroalimentare, către reabilitarea infrastructurii rutiere, achiziţionarea mijloacelor pentru dotarea serviciilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, precum și achiziţionarea echipamentelor pentru serviciul de gospodărire comunală.

„În ceea ce ne privește, ca reprezentanţi ai autorităţii publice locale, ne-a ajutat foarte mult existenţa GAL Drumul Vinului, deoarece am obţinut mult mai ușor fonduri nerambursabile pentru investiţii necesare în comunitate. De exemplu, primul contract de finanţare nerambursabilă pentru realizarea proiectului «Construire Grădiniţă 2 Săli, grupă program normal, Sat Vintileanca, Comuna Săhăteni» a fost semnat foarte repede. Totodată, pe tot parcursul realizării și implementării proiectelor noastre de investiţii, comunicarea cu reprezentanţii GAL a fost foarte bună, iar sprijinul oferit în toate etapele de desfășurare a proiectelor de investiţii ne-a fost de un real folos”, spune Valeriu Vișoiu, primar, citat de publicația România Rurală.

Investiţiile private au fost orientate spre fermele de semisubzistenţă, instalarea tinerilor fermieri, realizarea de investiţii în activităţi agroturistice, recreative și de agrement, investiţii în echipamente pentru utilizarea energiilor regenerabile și diverse alte activităţi economice.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE