PNDR 2014-2020: sute de euro pentru plăți de agro-mediu

Facebook
Twitter

Prin PNDR – Axa 2, Măsura 214 – „Plăți de agro-mediu”, familia Bangala din județul Brșov a obținut finanțare nerambursabilă în valoarea de 3.380 euro/an, pentru conservarea naturii,  mediu  și gestionarea durabilă a resurselor și utilizarea durabilă a terenurilor agricole.

Daniela Bangala, soțul ei și cei doi copii ai lor îngrijesc o fermă de 300 de oi, 40 de vaci cu lapte, 80 de hectare de pășune și 20 de hectare de fâneață, în comuna brașoveană Fundata. Pajiștile și pășunile din județul Brașov, ca și cele deținute de familia Bangala, sunt considerate unele dintre cele mai bogate în biodiversitate din Europa. Ele sunt eligibile  pentru schema de agro-mediu a PNDR care are ca scop menținerea și îmbunătățirea caracteristicilor pajiștilor de înaltă valoare naturală.

Pentru terenul înscris la această măsură, familia primește 3.380 euro/an. La această sumă se adaugă subvențiile pentru animale și pentru restul pășunilor aflate în folosință. Beneficiarii acestui proiect s-au angajat să respecte un plan de management de mediu pe cinci ani, evitând folosirea îngrășămintelor chimice pe pajiști. Aratul și reînsămânțarea pășunilor nu sunt posibile în temeiul contractului de agro-mediu, potrivit datelor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală. Numai îngrășământul organic natural este folosit, și niciodată într-o cantitate mai mare de 30 de kilograme azot/hectar.

Agricultura tradițională practicată la nivelul  pajiștilor de mare valoare naturală include metode manuale și non-invazive de cultivare, tăiere și stocare a fânului. Flora și fauna prosperă în astfel de condiții, nemaifiind amenințate de utilaje grele, utilizarea pesticidelor sau de practici care conduc la pierderea sau afectarea habitatului animalelor care trăiesc aici.

Plățile de agro-mediu le oferă beneficiarilor posibilitatea dezvoltării rurale durabile. Mii de administratori de terenuri din Europa combină angajamente de agro-mediu cu întreprinderile din mediul rural active în turism, cum ar fi cele axate pe obținerea de produse locale.

Menținerea practicilor agricole tradiționale i-a adus plusvaloare fermei brașovene și stau la baza diversificării turismului rural și a producției de carne și produse lactate tradiționale. Astfel, de-a lungul timpului, familia Bangala s-a orientat și spre piața produselor tradiționale, având  în prezent 20 de produse atestate ca tradiționale (pastramă de oaie, cârnați afumați, brânză cu busuioc, ardei, chimen,  boia, urdă cu  mărar, pătrunjel, mentă, brânză de burduf în coajă de brad etc.). Acestea sunt comercializate în special în cadrul târgurilor și expozițiilor cu profil agricol sau în piețele special amenajate pentru vânzarea produselor tradiționale.

Pentru protejarea și conservarea unor zone și specii importante pentru biodiversitate, s-a creat cadrul pentru acordarea de sprijin financiar prin următoarele pachete din noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, variante și valori ale sprijinului financiar:

 • Pachetul 1 – Pajiști cu înaltă valoare naturală: 93 euro/ha/an;
 • Pachetul 2 – Practici agricole tradiţionale:
  • Varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajiști permanente utilizate ca fâneţe: 100 euro/ha/an;
  • Varianta 2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate ca fâneţe: 21 euro/ha/an;
 • Pachetul 3 – Pajiști importante pentru păsări:
  • Subpachetul 3.1. – Crex crex;
  • Subpachetul 3.2. – Lanius minor și Falco vespertinus;
   • Varianta 3.2.1. – lucrări manuale pe pajiști importante pentru specie: 159 euro/ha/an;
   • Varianta 3.2.2. – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru specie: 80 euro/ha/an;
 • Pachetul 4 – Culturi verzi: 128 €/ha/an;
 • Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice: 125 €/ha/an;
 • Pachetul  6  –  Pajiști  importante  pentru  fluturi (Maculinea sp.):
  • Varianta 6.1. – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi: 363 euro/ha/an;
  • Varianta 6.2. – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi: 282 euro/ha/an;
 • Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis): 250 euro/ha/an;
 • Pachetul 8 – Creșterea animalelor de fermă din rase  locale  în  pericol  de  abandon:  ovine – 87 euro/UVM, caprine – 40 euro/UVM, bovine (inclusiv taurine și bubaline) – 200 euro/UVM, ecvidee (cal, măgar) – 200 euro/UVM, porcine – 176 euro/UVM.

Condiţii pentru eligibilitatea solicitantului

Solicitanţii care pot primi sprijin financiar vor fi utilizatorii de terenuri agricole, care, voluntar, se angajează să respecte cerinţele de agromediu și climă.

Condiţii pentru acordarea de sprijin financiar

Sprijinul financiar poate fi acordat numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii generale:

 • fermierul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul  României, identificabilă  în  Sistemul Integrat de Administrare și Control (SIAC), situată în zonele eligibile și având o categorie de utilizare eligibilă;
 • suprafaţa minimă a fermei trebuie să fie de un hectar, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 hectare;
 • se angajează să menţină angajamentul de agromediu pentru cel puţin cinci ani, de la data semnării acestuia;
 • se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme;
 • se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agromediu pentru care aplică;
 • se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agromediu;
 • face dovada deţinerii competenţelor necesare pentru aplicarea angajamentelor sau se angajează să le obţină prin servicii de consiliere sau consultanţă.

Cheltuieli acceptate la finanţare

Costurile eligibile în cadrul acestei măsuri sunt constituite din costuri standard calculate pentru fiecare pachet/variantă. Costurile standard calculate pentru măsura de agromediu și climă nu includ costuri cu tranzacţii și investiţii de vreun fel.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE