PNDR 2014-2020: Sesiunea de depunere a proiectelor pe Măsura 121 a fost prelungită

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Autoritatea de Management pentru PNDR din cadrul Ministerul Agriculturii a decis să prelungească sesiunea de depunere a proiectelor pentru Măsura 121.

„Vă  informăm că, în conformitate cu decizia Autorităţii de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, termenul pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole” se prelungeşte până  în data de 31 iulie 2014”, informează APDRP.

Proiectele aferente Măsurii 121, în această sesiune, pot fi depuse până la ora 12:00.

Valoarea fondurilor alocate acestei sesiuni este de 150 de milioane de euro, din care 35 de milioane pentru dezvoltarea fermei de familie. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau  necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 1. Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare  şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;
 2. Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 3. Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc.;
 4. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și a instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;
 5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente și accesorii, echipamente  și software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate Sau Memoriul Justificativ;
 7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantaţiilor de viţă‐de‐vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;
 8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni;
 9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori;
 10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă  a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
 11. Investiţii pentru înfiinţarea de culture de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
 12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;
 13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusive depozitare, răcire etc.;
 14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr.55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente și licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
 15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
 16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE