PNDR 2014-2020: plăți compensatorii de până la 620 de euro pentru conversia la agricultura ecologică

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

În ultimii ani, în România a fost înregistrat un ritm rapid și constant de creștere a suprafețelor agricole și a numărului de operatori care au aderat la standardele ecologice, iar prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 pot fi obținute plăți compensatorii pentru trecerea la agricultura ecologica.

Astfel, în 2012, suprafețele certificate au ajuns la 288.261 ha în 2012 (+268%), reprezentând 2,1% din suprafața agricolă utilizată a țării, iar numărul de operatori certificați a crescut de 4,6 ori, comparativ cu 2006. Între 2006-2012, cea mai spectaculoasă creștere a fost înregistrată pe segmentul suprafețelor „în conversie” (+436%), mai ales în ultimii doi ani, evidențiind faptul că sprijinul prin plăți către fermieri în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală stimulează consistent etapele inițiale de dezvoltare a sectorului ecologic.

Dacă ritmul mediu al anilor  precedenți 2006-2012 se va menține, România va depăși fără probleme, în 2020, 4% din suprafața agricolă utilizată a țării pentru agricultura ecologica, potrivit datelor publicate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).

Piaţa de produse ecologice din România este abia într-o fază incipientă de dezvoltare, lipsind date viabile privind dimensiunea acesteia. Deşi consumul de produse ecologice se află într-o uşoară creştere, acesta reprezintă un procent mic din consumul total de produse agroalimentare. În 2011, vânzările de produse ecologice au atins aproximativ 1% din întreaga piaţă de vânzare cu amănuntul din România, potrivit estimărilor asociațiilor de profil. În acelaşi an, exporturile au înregistrat o valoare totală de 200 de milioane de euro (de două ori mai mare decât în anul anterior), în timp ce piaţa internă a atins 80 de milioane de euro, cu o creştere anuală constantă de 20%.

Cu toate acestea, cea mai mare parte a consumului domestic este acoperit de importuri, în vreme ce România este încă un exportator net de mărfuri ecologice brute. Deoarece sectorul de procesare este insuficient dezvoltat (în fapt, întregul lanţ de furnizare a produselor ecologice este încă neconsolidat), multe dintre produsele certificate sunt vândute ca produse convenţionale. Cu toate acestea, accesibilitatea produselor ecologice s-a îmbunătăţit semnificativ în ultimii doi ani, mai ales datorită interesului comercianţilor cu amănuntul. Astăzi, aproape toate marile lanțuri de magazine (supermarket-uri, hypermarket-uri) prezintă la vânzare produse ecologice şi constituie cele mai importante canale de distribuţie a produselor certificate în România.

Tendinţele pozitive ale producţiei şi pieţei produselor ecologice au fost recunoscute la cel mai mare eveniment anual al agriculturii ecologice europene, Târgul Biofach din Nurenberg, unde România a fost nominalizată ca „Ţara anului 2013”.

În perioada de programare 2007-2013, sprijinul pentru agricultura ecologica a făcut parte din Măsura 214 de agromediu. Această măsură a fost utilizată doar pentru plăţile de menţinere a practicilor ecologice pe terenul arabil (inclusiv plante furajere), legume anuale (inclusiv ciuperci şi cartofi), plante medicinale şi plante perene (vii şi livezi). Sprijinul pentru fermele în conversie a fost furnizat conform Articolului 68 din Regulamentul UE al Consiliului nr. 73/2009.

Recunoscându-se importanța contribuției agriculturii ecologice la numeroase obiective și priorități, pentru perioada 2014-2020 Comisia Europeană a stabilit o măsură specifică distinctă și voluntară de agricultura ecologica. Viziunea Comisiei este că plățile efectuate către fermieri pentru conversia sau menținerea practicilor de agricultura ecologica trebuie să-i încurajeze pe aceștia să participe la astfel de măsuri și, prin urmare, să răspundă cererii crescute a societății privind utilizarea unor practici prietenoase față de mediu și standarde înalte de bunăstare a animalelor.

În PNDR 2014-2020, Măsura 11 – „Agricultura ecologică” urmăreşte încurajarea conversiei la metodele de agricultura ecologica, precum și menținerea acestor metode după încheierea perioadei de conversie. Bugetul pentru această nouă măsură în România este de 36,1 milioane de euro, cuprinzând atât fondurile europene, cât și contribuția națională, potrivit datelor publicate de Ministerul Agriculturii, care au caracter informativ. Criteriile de selecție și sumele pe care le vor primi beneficiarii vor fi stabilite după ce Comisia Europeană va aproba noul PNDR 2020.

Sprijinul se acordă fermierilor ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha) și reprezintă o compensație pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente privind conversia sau menținerea practicilor de agricultura ecologica.

Condiții de acordare a plăților

Plăţile compensatorii pentru agricultura ecologica pot fi acordate dacă:

 • beneficiarii sunt încadraţi în categoria fermierilor activi, în înțelesul articolului nouă din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
 • beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole, cu categoria de utilizare teren arabil, vii sau livezi, localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS);
 • suprafaţa minimă a fermei este de un ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (respectiv 0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole);
 • beneficiarul este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologica;
 • beneficiarul încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi certificare independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale.

Beneficiarii trebuie să facă dovada deținerii competențelor necesare angajamentului sau să se angajeze:

 • să obţină cunoștințele și informațiile necesare pentru implementarea angajamentelor;
 • să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor (prin consiliere sauconsultanță agricolă).

De asemenea, se va aplica degresivitatea sprijinului financiar.

În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha, respective 100 ha și 300 ha, valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc valorile respective.

Valoarea plăților compensatorii

Măsura 11 – Agricultura ecologica – PNDR 2014-2020 (versiunea oficială iulie 2014)

Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica – nivel plăți compensatorii

 • Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) – 295 euro/ha/an
 • Pachetul 2 – Legume – 500 euro/ha/an
 • Pachetul 3 – Livezi – 620 euro/ha/an
 • Pachetul 4 – Vii – 532 euro/ha/an
 • Pachetul 5 – Plante medicinale și aromatice – 460 euro/ha/an

Perioada de angajament pentru conversie este de maximum 2 ani pentru culturile anuale și de maximum 3 ani pentru culturile perene.

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultura ecologica – nivel plăți compensatorii

 • Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) – 220 euro/ha/an
 • Pachetul 2 – Legume – 431 euro/ha/an
 • Pachetul 3 – Livezi – 442 euro/ha/an
 • Pachetul 4 – Vii – 480 euro/ha/an
 • Pachetul 5 – Plante medicinale și aromatice – 427 euro/ha/an

Angajamentele se încheie pentru 5 ani. După această perioadă, se pot prelungi anual. Angajamentele pot urma imediat după perioada de conversie.

Pe aceeași parcelă, pe durata angajamentelor, este permisă rotația culturilor de la un an la altul între pachetele 1, 2 și 5.

Plățile se pot cumula cu alte tipuri de plăți acordate pe suprafață: plăți directe, plăți acordate în baza articolului 31 – „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”.

Numai pachetele 1 și 2 ale fiecărei submăsuri se pot combina cu pachetele 4 (Culturi verzi) și 5 (Adaptarea la efectele schimbărilor climatice) ale submăsurii 10.1 de agromediu și climă.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE