Noua variantă a PNDR 2014-2020 a fost publicată. Vezi pe ce se vor cheltui FONDURILE EUROPENE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Suma pe care o au la dispoziție fermierii români în intervalul 2014-2020 prin noul PNDR este de peste 8 miliarde de euro, bani care vor putea fi accesați pentru modernizarea fermelor, dezvoltarea agriculturii ecologice sau susținerea grupurilor de producători.

România se confruntă cu îmbătrânirea populației din mediul rural. Pentru reechilibrarea balanței, tinerii sunt stimulați să se mute la țară și să își facă o afacere în mediul rural. În noul PNDR 2014-2020, pentru „Instalarea tinerilor fermieri” s-au alocat peste 400 de milioane de euro. Suma maximă pe care o pot tineri primi prin PNDR 2014-2020 se ridică la 60.000 de euro, bani care vor fi primiți în două tranșe. Prima tranșă, de 70% din cuantumul maxim al sprijinului, se plătește la primirea deciziei de finanțare. Restul de 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare. Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementare obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.

Beneficiarii submăsurii „Instalarea tinerilor fermieri” sunt tineri fermieri care nu au împlinit 40 de ani la momentul depunerii solicitării de finanțare (în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) și dețin în proprietate și/sau folosință o exploatație agricolă având dimensiunea cuprinsă între 15.000-50.000 euro valoare producție standard, potrivit ultimului draft al noului PNDR 2014-2020.

Bugetul pentru fermele mici a scăzut de trei ori

Potrivit acestui document, valoarea fondurilor alocate pentru submăsura „Sprijin pentru ferme mici” a scăzut de trei ori, de la 445 milioane de euro, cât a fost bugetul în vechiul PNDR, la aproximativ 150 de milioane de euro. Pot accesa acești bani fermierii care deţin în proprietate și/sau folosință o exploataţie agricolă încadrată în categoria de ferma mică conform definiției din fișa măsurii. Adică, valoarea producției standard să se încadreze în limitele de 8.000 -14.999  de euro.

Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, cu o valoare de 15.000 euro acordat sub formă de primă (plată forfetară) în două tranşe, după același model ca și în cazul submăsurii pentru instalarea tinerilor fermieri, respectiv 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare, iar restul 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare, cu condiția ca beneficiarul să fi implementat obiectivele stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele realizate.

IMM la țară

Prin noul PNDR 2014-2020 vor fi stimulate și afacerile de la țară. În acest scop, au fost structurate două submăsuri, care dispun împreună de o alocare de 250 de milioane de euro.  Submăsura  „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” – activități productive non-agricole, servicii și activități meșteșugărești, în spațiul rural. Bugetul alocat se ridică la 100 de milioane de euro, iar banii pot fi folosiți pentru a înființa firme noi, potrivit ultimului draft al PNDR 2014 – 2020.

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea, prin înființarea unei noi întreprinderi, sau cei care înființează micro-întreprinderi și întreprinderi mici pot accesa maximum 70.000 de euro.

Cea de-a două submăsură „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”- activități productive non-agricole, servicii și activități meșteșugărești, turism rural și producere de biocombustibili din biomasă, în spațiul rural dispune de o locare estimativă în PNDR 2014‐ 2020 de150 milioane de euro.

Întreprinderi non-agricole existente, micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente, care-și desfășoară activitatea în spațiul rural, fermierii sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente pot primi cel mult 200.000 de euro, suma reprezentând 90% din valoarea poiectului. Banii se acordă pe principiul schemelor de minimis.

Puteți consulta AICI  propunerile privind alocările financiare estimative prin PNDR 2014-2020.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE