PNDR 2014-2020: MADR a publicat studiile privind potențialul de dezvoltare a zonelor rurale

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat studiile privind stabilirea potențialului socio-economic al zonelor rurale și potențialul agricol și de procesare.

„ Majoritatea din cele 2.861 de comune care alcătuiesc în prezent spațiul rural românesc se confruntă cu un grad necorespunzător al dezvoltării infrastructurii de bază, fiind, aparent eligibile pentru realizarea de proiecte de investiții. Cu toate acestea, resurse le existente în sector – naturale și umane, nu sunt repartizate uniform între UAT-uri. De aceea, un prim pas în asigurarea utilizării eficiente a fondurilor alocate prin PNDR 2014-2020 pentru acest segment, îl reprezintă identificarea acelor comune unde realizarea de investiții în infrastructură ar înregistra cele mai mari niveluri ale raportului efect/efort din perspectiva dezvoltării socio-economice”, se precizează în Studiul privind stabilirea potentialului socio-economic al zonelor rurale.

Totodată, prin Studiul privind Potențialul agricol și de procesare, au fost stabilite trei clase de potențial de producție reprezentate prin culori diferite, în funcție de notele de bonitare medii pe unitatea teritorial-administrativă (LAU2), calculate pentru folosințele: arabil, pajiști și fânețe, după cum urmează:

 1. roșu: Potențial de producție scăzut-nota de bonitare medie este mai mică de 20 puncte
 2. galben: Potențial de producție mediu-nota de bonitare medie este cuprinsă în intervalul 20-50 de puncte
 3. verde : Potențial de producție ridicat-nota de bonitare medie este mai mare de 50 puncte.

Notele de bonitare au fost stabilite pentru două situații privind aprovizionarea culturilor cu apă:

 1. neirigat:
 2. irigat potențial: compensarea integrală a deficitului de apă

Potențialul de producție (vegetală și animală) din fiecare UAT a fost interpretat în funcție de potențialul de prelucrare al materiilor prime fiind atribuit un cod de culoare cu următoarele semnificații:

 1. roșu: capacitatea de prelucrare este mai mică decât 50% din producția primară. (Spre exemplu, pentru capacitatea de depozitare în silozuri: capacitatea silozurilor este mai mică de 90% din producția vegetală din zona considerată)
 2. maro: capacitatea de prelucrare este în limita 50-90 % din producția primară
 3. galben: capacitatea de prelucrare este aproximativ egală (între 90% și 110%) din producția primară
 4. albastru: capacitatea de prelucrare este mai mare cu 110-200% decât producția primară
 5. verde: capacitatea de prelucrare este mai mare de 200 % din producția primară.

În cazul analizei pentru cantitatea de lapte colectată codul de culori are următoarea semnificație:

 1. roșu: capacitatea de colectare sub 50% din producția de lapte
 2. maro: capacitatea de colectare între 50 și 75% din producția de lapte
 3. galben: capacitatea de colectare între 75 și 90 % din producția de lapte
 4. verde: capacitatea de colectare între 90 și 100% din producția de lapte.

Puteți consulta cele două părți ale Studiului privind Potențialul agricol și de procesare:

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE