Ministerul Agriculturii deschide astazi Submasura 4.2 – sprijin pentru investitii in procesarea si marketingul produselor agricole din cadrul PNDR 2014-2020, prin intermediul careia agricultorii pot accesa fonduri europene nerambursabile in valoare totala de 143 de milioane de euro, 28 de milioane de euro fiind alocate exclusiv zonei montane.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasurii 4.2 este sprijinirea intreprinderilor care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor pescaresti.

„Beneficiarii eligibili sunt persoane fizice inregistrate, deoarece vorbim de o activitate in zona semi-industrializata si este recomandat ca aceasta activitate sa fie desfasurata de societati comerciale cu o anumita experienta. Am observat in ultimii 2-3 ani, o schimbare de atitudine a consumatorului in sensul ca acesta se reorieteaza catre produsele traditionale romanesti. Gustul si aroma produselor romanesti, nu este vorba doar de cele procesate, au reusit sa impuna in intentia de consum a cumparatorilor aceasta tendinta, de reorientare catre produsele traditionale”, a declarat Mihai Herciu, directorul general al DGDR AM PNDR din cadrul MADR, intr-o emisiune de televiziune.

Sprijinul nerambursabil pentru Submasura 4.2 – sprijin pentru investitii in procesarea si marketingul produselor agricole va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative si de 40% pentru alte intreprinderi.

De asemenea, sprijinul financiar nu va depasi 1.000.000 de euro/proiect pentru IMM, 1.500.000 de euro/proiect pentru alte intreprinderi si 2.500.000 de euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, forme asociative cooperative si grupuri de producatori, conform Ghidului solicitantului publicat pe site-ul AFIR.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile pentru Submasura 4.2 – „Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole”:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare
 • Constructii destinate protectiei mediului (aferente investitiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera (GES), energie regenerabila, eficienta energetica), infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate;
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. etichetare, ambalare);
 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, in limita a 5.000 euro.

Criteriile de selectie pentru „Submasura 4.2 – „Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole”:

 • Principiul crearii lanturilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare si comercializare
 • Principiul produsului cu inalta valoare adaugata (ex. produsele ecologice, traditionale certificate de MADR, produse care participa la scheme de calitate recunoscute la nivel european, etc.).
 • Principiul asocierii in cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producatori
 • Principiul potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiului de specialitate.

Alte trei masuri de finantare au fost lansate pe data de 25 martie 2015, si anume Submasura 4.1 – investitii in exploatatii agricole, Submasura 6.1 – sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri si Submasura 19.1 – sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala.

Tara noastra are alocata prin PNDR 2014 – 2020 o suma totala de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezinta fondurile europene atribuite tarii noastre, iar 1,347 miliarde de euro reprezinta contributia nationala.