PNDR 2014-2020: cerinţe minime obligatorii de respectare a bunelor practice agricole privind gestionarea gunoiului de grajd

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Beneficiarii fondurilor europene disponibile prin submăsura 4.1 „Investiții în ferme” trebuie să respecte o serie de cerinţe minime obligatorii privind bunele practice agricole privind gestionarea gunoiului de grajd.

Bugetul alocat pentru sectorul zootehnic, pe 2015, prin submăsura 4.1 „Investiții în ferme” este de peste 72 de milioane de euro. Banii însă, vin la pachet cu anumite condiții, cum sunt și cele preferitoare la bunele practice agricole.

Norme generale:

 • Gunoiul de grajd din exploatațiile agricole se depozitează temporar în spații special amenajate (platforme, bazine de colectare, fose).
 • Spațiile pentru stocarea gunoiului de grajd trebuie să asigure capacitatea de stocare a dejecțiilor pentru un interval de timp cu o lună mai mare decât perioada de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor organice pe terenul agricol.
 • Capacitatea de stocare se calculează în funcție de specia de animale și sistemul de creștere, având în vedere acoperirea unei perioade de stocare de 6,5 luni pentru dejecții fluide (amestec solide și lichide) și de 5,5 luni pentru dejecțiile solide.
 • Depozitarea gunoiului de grajd în fermele care nu necesită acord/aviz de mediu (a căror mărime este de până la 100 UVM) se poate face în depozite individuale sau în platforme comune. În cazul fermelor cu peste 100 UVM depozitarea gunoiului de grajd se face în conformitate cu cerinţele acordului/avizului de mediu, eliberat în condițiile legii.

Alegerea amplasamentului (terenul destinat construcției):

 • să fie în proprietatea exploatației agricole/fermierului şi să fie liber de sarcini;
 • să nu fie situat în zone cu risc de inundaţie, în zone cu apa freatică la mică adâncime (mai puțin de 2 m), în zone cu precipitaţii excesive, cu alunecări de teren sau în apropierea pădurilor;
 • să fie situat la o distanță minimă de 100 m faţă de zonele de protecţie a apelor de suprafață (cursuri de apă, lacuri, iazuri, diguri, canale, baraje, sau alte corpuri de apă) sau de zonele de protecţie sanitară și hidrogeologică a surselor de captare a apei potabile/minerale și a lacurilor terapeutice, stabilite în conformitate cu legislația în domeniu.
 • să nu fie situat în apropierea unor obiective strategice pentru care sunt necesare avize speciale (unităţi militare, căi ferate, zone de protecție sanitară și hidrogeologică, arii naturale protejate – situri Natura 2000, situri de interes arheologic/cultural etc.);
 • să nu fie situat în zone cu pante mari, care ar presupune volum mare de excavaţii;
 • să permită accesul de la un drum comunal la locaţia respectivă fără să afecteze alte suprafețe de teren.

Norme specifice de amenajare/dimensionare:

 • pentru calculul suprafeței minime a capacității de stocare se consideră o grosime maximă de depozitate de cca. 1,5-2 m, ceea ce înseamnă că pentru fiecare m3 de gunoi de grajd depozitat trebuie prevăzută o suprafaţă netă de 0,5-0,75 m2;
 • suprafaţa totală pentru stocarea gunoiului de grajd trebuie să fie de 1,5-2 ori mai mare decât suprafaţa netă, luând în calcul şi suprafaţa necesară pentru mutarea grămezilor de material (remaniere) în timpul procesului de compostare;
 • estimarea spaţiului necesar depozitării gunoiului de grajd se face în funcţie de numărul de animale, utilizând valoarea producției zilnice de gunoi (inclusiv așternutul) pe cap de animal și volumul lunar al gunoiului care trebuie stocat pe cap de animal;
 • pentru calculul volumului de gunoi de grajd, după numărul de animale în echivalent UVM, se vor utiliza coeficienții medii de conversie prevăzuți de Codul de bune practici agricole și Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;
 • construcţia depozitelor de gunoi de grajd trebuie să asigure o bază impermeabilă, să fie prevăzută cu pereţi de sprijin şi sistem de colectare a efluenţilor, în special a celor care se produc în timpul ploilor;
 • alte norme tehnice detaliate privind depozitarea şi managementul gunoiului de grajd și a efluenţilor din exploataţiile agricole, sunt prevăzute de Codul de bune practici agricole și Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

Consultați Calculatorul privind Codul Bune Practici Agricole, realizat de Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE