PNDR 2014-2020: ce fonduri nerambursabile pot accesa fermierii pentru desfacerea produselor si pentru dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 acorda o atentie deosebita sprijinirii proiectelor de tip lant scurt. Se are in vedere acordarea de sprijin pentru a facilita cooperarea intre persoanele participante la dezvoltarea rurala, pentru a-i ajuta sa depaseasca si sa aplaneze problemele specifice de natura socio-economica, legate de dezvoltarea afacerilor si de asigurarea de servicii in zonele rurale.

Cea mai clara dovada a nivelului de competitivitate scazut este existenta unei game limitate de produse agroalimentare recunoscute la nivel european, a unui nivel mai scazut al productivitatii fermelor si al sectorului de procesare, precum si al activitatilor de diversificare si de marketing, potrivit datelor publicate de Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala. In plus, o mare pondere din produsele agricole exportate este constituita din produse neprocesate sau procesate primar, cu un nivel scazut de prelucrare, ca urmare a utilizarii limitate de tehnologii si idei noi.

Obiectivele principale ale Masurii 16 – „Cooperare” sunt:

 • comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel local prin lanturi scurte de aprovizionare si prin piete locale, aceasta trebuind sa devina o componenta importanta a sectorului agroalimentar din Romania;
 • consolidarea si diversificarea lanturilor alimentare locale pentru a putea raspunde preferintelor consumatorilor si pentru o mai buna integrare pe piata a micilor producatori;
 • identificarea noilor modalitati de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii si de atragere a unor noi categorii de consumatori;
 • dezvoltarea unor legaturi intre sectorul agroalimentar si turistic prin aprovizionarea cu produse alimentare locale.

Masura are in vedere si cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianti cu amanuntul, restaurante, unitati de cazare din spatiul rural, precum si incheierea de parteneriate cu organizatii neguvernamentale, unitati de invatamant din mediul rural, autoritati publice etc.

PNDR 2014-2020 – Sub-masura 16.4 – „Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare”

Sub-masura 16.4 isi propune sa ofere sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre „actorii” din lantul de aprovizionare, in vederea stabilirii si dezvoltarii unor lanturi scurte de aprovizionare si a unor piete locale, precum si in scopul realizarii de activitati corelate de promovare in context local.

Sub-masura cuprinde:

 • incurajarea inovarii şi cooperarii si dezvoltarea bazei de cunostinte in zonele rurale;
 • consolidarea legaturilor dintre agricultura, productia alimentara si silvicultura, pe de o parte, si cercetare si inovare, pe de alta parte, inclusiv in scopul unei gestionari mai bune a mediului si al unei performante de mediu imbunatatite;
 • imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a lor in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale.

Promovarea cooperarii intre „actorii” locali este un obiectiv principal al submasurii, in scopul comercializarii produselor agroalimentare prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare. Sub-masura nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianti alimentari cu amanuntul, restaurante, hoteluri si alte forme de cazare in mediul rural, ci si realizarea de parteneriate cu organizatii nonguvernamentale si autoritati publice.

Sprijinul va fi acordat in urmatoarele conditii:

 • rambursarea cheltuielilor eligibile;
 • plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului.

Sprijinul se va acorda pentru parteneriatele constituite din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol:

 • fermieri;
 • microintreprinderi si intreprinderi mici;
 • organizatii non-guvernamentale;
 • consilii locale;
 • unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie publica.

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu exceptia cazului in care se aplica regulile ajutorului de stat si se impune o limita inferioara. Suma maxima acordata este de 100.000 de euro.

PNDR 2014-2020 – Sub-masura 16.4.a – „Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare”

Sub-masura 16.4.a isi propune sa ofere sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre „actorii” din lantul de aprovizionare, avand ca obiectiv promovarea cooperarii intre „actorii” locali in scopul comercializarii fructelor si produselor din fructe printr-un lant scurt.

Tipul de sprijin:

 • rambursarea cheltuielilor eligibile;
 • plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului.

Sprijinul se acorda pentru parteneriatele constituite din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol:

 • fermieri;
 • microintreprinderi si intreprinderi mici;
 • organizatii non-guvernamentale;
 • consilii locale;
 • unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie publica.

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu exceptia cazului in care se aplica regulile ajutorului de stat si se impune o limita inferioara. Suma maxima acordata este de 100.000 euro.

In plus, prin sprijinul furnizat prin PNDR 2014-2020 se urmareste sustinerea orientarii catre piata a exploatatiilor agricole si integrarea pe filiera de produs, prin:

 • facilitarea accesului la rezultatele activitatilor de cercetare din domeniul tehnologic, economic, de protectie a mediului etc., care sa permita obtinerea de produse cu valoare adaugata si orientarea catre piata a fermelor (Masura 01, Sub-masura 1.1 – „Sprijin pentru formarea profesionala si dobandirea de competente”);
 • sprijinirea serviciilor de consiliere pentru fermele mici si mijlocii, fermele de familie inregistrate la Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura si microintreprinderile din mediul rural (Masura 02, Sub-masura 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderile si intreprinderile mici din zonele rurale”);
 • cresterea valorii adaugate a produselor agricole, prin investitii pentru restructurarea si modernizarea fermelor si adaptarea la standardele europene, inclusiv pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei, investitiile, individuale sau colective, putand fi alocate pentru procesarea/marketingul produselor agricole, dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor agricole, implementarea standardelor comunitare, promovarea tehnologiilor moderne si a inovatiilor; in acest fel vor putea fi realizate facilitati de depozitare si ambalare, certificare, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare si marketing pentru integrarea pe filiera de produs (Masura 04, Submasura 4.2 – „Investitii pentru procesarea/marketingul produselor agricole”);
 • infiintarea grupurilor de producatori pentru promovarea si vanzarea in comun a produselor, dat fiind ca acestea pot realiza legatura dintre producator si piata si pot asigura adaptarea productiei la cerintele pietei si la preferintele consumatorilor, iar in acest sens se acorda sprijin pentru introducerea in comun a produselor pe piata (inclusiv pregatirea pentru vanzare), centralizarea vanzarilor, aprovizionarea cumparatorilor en gros si dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si comercializare (Masura 09 – „Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol”);
 • consolidarea pozitiei pe piata (pe filiera de produs) a fermelor mici si mijlocii cu ajutorul asocierii si/sau al cooperarii in scopul comercializarii (Masura 16 – „Cooperare”).

In cazul celui din urma punct, sprijinul este acordat pentru actiuni de cooperare intre „actorii” relevanti pentru sectorul agricol in scopul promovarii comercializarii productiei si al dezvoltarii de produse noi, care sa conduca la cresterea valorii adaugate a produselor agricole si la comercializarea lor pe piata.

Cooperarea dintre fermieri si alti „actori” in scopul integrarii pe lantul agroalimentar conduce la cresterea competitivitatii si la consolidarea rolului fermierilor, influentand pozitiv viabilitatea generala a fermelor (Submasurile 16.1 – „Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale, pentru dezvoltarea de proiecte-pilot, noi produse, practici, procese si tehnologii in sectoarele agricol, alimentar si forestier” si 16.4 – „Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare, in vederea stabilirii si dezvoltarii de lanturi scurte de aprovizionare si de piete locale, precum si in vederea realizarii de activitati corelate de promovare in context local”).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE