septembrie 26, 2021

PNDR 2014-2020: Când și în ce condiții riscă beneficiarul să returneze fondurile europene nerambursabile?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Contribuţia publică din PNDR 2014 – 2020 se recuperează dacă, în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanțate din FEADR fac obiectul unor situații specifice.

Astfel, activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate potrivit măsurilor sau sub-măsurilor PNDR 2014 – 2020, inclusiv prin schemele de ajutor, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani, de la data efectuării ultimei plăți, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Contribuţia publică din PNDR 2014 – 2020 se recuperează dacă în termen de cinci ani, de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanțate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:

  1. încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 – 2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat și contractat;
  2. o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
  3. o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;
  4. realizarea unei activități neeligibile pentru măsura/sub-măsura în cadrul investiției finanțată din fonduri nerambursabile.

În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia din PNDR 2014 – 2020 se recuperează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 ani. În cazul în care contribuţia prin PNDR 2014 – 2020 ia forma unui ajutor de stat, perioada de 10 ani se înlocuieşte cu termenul-limită aplicabil potrivit normelor privind ajutorul de stat.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE