septembrie 26, 2021

AFIR

PNDR 2014-2020: AFIR a publicat Ghidul Solicitantului pentru SubMasura 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

AFIR Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat varianta consultativă a Ghidului Solicitantului pentru SubMasura 4.1 – „Investitii în exploatatii agricole”.

Beneficiarii SubMasurii 4.1 – „Investitii în exploatatii agricole” sunt fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate, și cooperativele, respectiv cooperativele agricole și societățile cooperative agricole, grupurile de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

În cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO (valoare producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depasi:

 • pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
   • maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
   • maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
   • maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
   • maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici.

În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:

 • pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
  •  maximum 500.000 euro;
 • pentru proiectele care prevăd construcții – montaj:
   •  maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
   • maximum 2.000.000 euro.

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

„Ghidurile Solicitantului, publicate pe paginile de internet www.madr.ro și www.afir.info, pot fi consultate de către potentialii solicitanti, pe care îi asteptam să formuleze propuneri de modificare și observatii. Toate aceste solicitări vor intra în analiza departamentelor de specialitate din cadrul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale AFIR pentru a verifica oportunitatea includerii în versiunea finală a Ghidurilor Solicitantului”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin.

Ghidul a fost elaborat de către AFIR în colaborare cu Ministerul Agriculturi si Dezvoltării Rurale în baza consultărilor cu Grupurile de Lucru Agricultura din cadrul Comitetului de Monitorizare al PNDR și în baza versiunii Programului National de Dezvoltare Ruralt PNDR 2014 – 2020 transmisă Comisiei Europene spre aprobare.

Deși este o variantă consultativă, Ghidul Solicitantului pentru SubMăsura 4.1 – „Investitii în exploatatii agricole” publicat de AFIR oferă foarte puține informații care să le fie de folos potențialilor beneficiari.

Toți cei interesați pot trimite propuneri și observații pe adresa de e-mail: consultare@afir.info.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE