septembrie 28, 2021

PNDR 2014-2020: 31 de milioane de euro pentru inovare și cooperare în sectoarele agricol, alimentar și forestier

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Una dintre provocările agriculturii românești o reprezintă adaptarea la noile tehnologii și adoptarea de practici inovatoare, iar fondurile necesare pot fi obținute prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

„Unul dintre elementele de noutate din cadrul PNDR 2014-2020 este accentul pus pe inovare în sectorul agricol și forestier, inovare la nivel de produse, practici și procese, ca elemente cheie pentru a încuraja diversificarea și competitivitatea în mediul rural. În România putem considera ca procese inovative măsurile de tip LEADER, înfiinţarea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, susţinerea grupurilor operaţionale constituite în cadrul Parteneriatului European pentru Inovare în agricultură, introducerea de noi tehnologii și servicii pentru populaţia rurală”, a declarat Romulus Duică, director general adjunct al Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală, din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, într-un interviu acordat revistei România Rurală.

Conceptul de Parteneriat pentru Inovare în agricultură este strâns legat de Strategia Europa 2020 a Comisiei Europene, documentul prin care Comisia subliniază rolul cercetării și inovării ca elemente cheie în procesul de adaptare al Uniunii Europene la provocările viitorului, iar Noua PAC 2014-2020 accentuează rolul inovării ca element indispensabil pentru a pregăti sectorul agricol european pentru viitor.

„Misiunea fundamentală a PEI este de a construi punţi de comunicare între domeniul știinţific și mediul privat pentru punerea în practică a ultimelor inovaţii în domeniile în care acesta este aplicat. Particularitatea conceptului PEI în agricultură este dată de abordarea ce trece dincolo demodelul liniar de inovare bazat pe transferul clasic din laborator către beneficiari și este bazată pemodelul interactiv de inovare fundamentat pe formarea de parteneriate, printr-o abordare ascendentă ce reunește fermieri, consultanţi, cercetători, mediul de afaceri și alti actori interesaţi, în Grupuri Operaţionale. Rolul grupurilor operaţionale este de a genera idei practice cu privire la transferul inovaţiei către fermieri și de a disemina informaţia”, a completat Romulus Duică, director general adjunct al Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală, din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, într-un interviu acordat revistei România Rurală.

Astfel, în cadrul măsurii de Cooperare din PNDR 2014-2020, ce dispune de un buget de circa 31 de milioane de euro – (inclusiv pomicultura, cu o alocare de aproximativ 16 milioane de euro) se va acorda sprijin pentru înfiinţarea și funcţionarea grupurilor operaţionale (GO), în cadrul submăsurii 16.1. Sprijin pentru înfiinţarea și funcţionarea grupurilor operaţionale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier.

Obiectivul specific al sub-măsurii este de a sprijini înfiinţarea și funcţionarea Grupurilor Operaţionale (GO) create de actorii din mediul rural precum fermieri, cercetători, consultanţi, întreprinderi sau ONG-uri, cu scopul specific de a întreprinde, în comun, un proiect de cercetare aplicată prin care să se adreseze anumite probleme sau oportunităţi existente în sectorul agro-alimentar.

Durata de implementare a unui proiect pilot/ de dezvoltare este de maxim 3 ani. Temele inovative ale proiectelor sunt identificate pe baza unei abordari ascendente, la nivelul GO, cu condiţia ca acestea să se încadreze în sectoarele și temele prioritare ce se vor identifica în fișa măsurii și ulterior în apelurile de proiecte.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE