PNDR 2014-2020: 15.000 de euro, 100% finanțare nerambursabilă pentru fermele mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Prin Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din cadrul PNDR 2014-2020 vor fi sprijinite investițiile pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei, în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii, și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Obiectivele submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”:

 • Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;
 • Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;

Beneficiarii submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”:

 • Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică (dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO valoarea producției standard) pentru o perioadă de minimum 10 ani.

Condiții eligibilitate:

 1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici.
 2. Solicitantul are o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică între 8.000 şi 11.999 SO;
 3. Exploataţia agricolă este înregistrată (conform prevederilor legale naționale) cu cel puţin 24 luni înainte de solicitarea sprijinului;
 4. Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din exploatație;
 5. Solicitantul are domiciliul stabil într‐una dintre UAT pe teritoriul căreia se află exploatația;
 6. Solicitantul demonstrează, înaintea celei de‐a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minim 20% din valoarea primei tranșe de plată;
 7. Solicitantul nu deține un alt loc de muncă în afara unității administrativ-teritoriale în care este situată exploatația, sau a zonei limitrofe;
 8. Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin submăsură;
 9. O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub‐măsuri (în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri beneficiari de sprijin prin această submăsură);
 10. În cazul exploatațiilor zootehnice, Planul de Afaceri va viza obligatoriu amenajări minime de
 11. gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (se verifică în anul 3 de la contractare);
 12. În cazul exploataţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar cele din UAT prezente în Anexa II a Sub‐Programului pomicol.

Sprijinul nerambursabil este de maxim 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă și se acordă pe o perioadă de 5 ani în două tranșe astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare.

A doua tranșă se acordă doar dacă se constată că a fost implementat corect planul de afaceri până la acel moment. Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data adoptării Deciziei de acordare a ajutorului.

Investiții (acțiunile/cheltuieli) eligibile:

a) Sprijinul se acordă pentru ferma mică în vederea asigurării îmbunătățirii activităţii economice şi de mediu a acesteia, conform activităţilor propuse prin Planul de Afaceri (PA).

b) Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a PA aprobat pot fi eligibile. Conținutul PA (elemente minime) este:

 • situația economică inițială a exploatației agricole (ex.: datele solicitantului, obiectul de activitate, forma juridică a solicitantului, competențe profesionale, istoricul activităţii întreprinderii agricole, baze de producţie, dotări ale exploataţiei);
 • etapele și obiectivele propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (ex.: obiectivul general, obiective operaţionale – grafic implementare, respectare norme comunitare legate de protecția muncii, mediului și sanitar‐veterinare, riscuri în implementare, bilanţ cheltuieli‐venituri);
 • detaliile privind acțiunile – inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, formarea sau consilierea (ex.: îmbunătățirea performanțelor economice ale exploatației, apelarea la servicii de formare sau consiliere pentru obținerea unei eficiențe optime a fermei, restructurarea și diversificarea activităților agricole, evaluarea riscurilor de mediu şi programul de implementare).

Criteriile de selecție se vor stabili având în vedere principiile:

 • nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul educației și/sau calificării în domeniul agricol);
 • fermelor de familie;
 • sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material săditor, pomicultura și producere de sămânţă).
 • potențialului agricol ce vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate.
 • raselor/ soiurilor autohtone.

Pentru terenurile agricole în folosință, contractul de arendă/cesiune trebuie să fie încheiat pentru o perioadă de minimum zece ani. În cazul nerespectării planului de afaceri pe primii trei ani, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele nerealizate.

Beneficiarii nu pot utiliza posibilitatea de a combina măsuri diferite în Planul de Afaceri.

În cazul nerespectării planului de afaceri pe primii trei ani, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele nerealizate.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE