septembrie 29, 2020
AFIR

PNDR 2007-2013: Câţi bani au luat tinerii fermieri şi ce investiții s-au făcut

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), prin implementarea tehnică și financiară a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), a plătit efectiv beneficiarilor peste 6,2 miliarde euro, ceea ce reprezintă 70% din valoarea fondurilor alocate.

În total, pentru întreaga perioadă de programare financiară 2007 – 2013, au fost alocate României 9,32 miliarde euro pentru obiective specifice de dezvoltare rurală.

„Având în vedere că plăţile pentru proiectele de investiţii şi angajamentele multianuale vor continua până la sfârşitul anului 2015, suntem încrezători că rata absorbției la finalul perioadei de programare va fi de 100%.” a precizat David Eugen Popescu, director general al APDRP.

În ceea ce privește agricultura, până în prezent, 76.241 de fermieri au beneficiat de fondurile alocate prin PNDR, numărul exploataţiilor agricole din sectoarele vegetal şi animal sprijinite fiind de 2.807. Fondurile au fost investite în lucrări pentru protejarea de inundaţii a 46.837 de hectare şi pentru modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de irigaţii care deservește 291.876 hectare. Prin investițiile finanțate s-au construit peste 3.500 km de drumuri agricole şi forestiere și s-a modernizat infrastructura rurală de care beneficiază peste 3 milioane de locuitori din zona rurală. Pentru locuitorii spaţiului rural au fost construiţi 7.264 km de reţea de alimentare cu apă şi canalizare.

Un număr de peste 3.000 de IMM-uri care nu au activități în sectorul agricol au beneficiat de finanțare prin PNDR 2007-2013. Totodată, au primit fonduri 1.861 proiecte care presupun activități turistice. Proiectele de investiții finanțate creează peste 100.000 de locuri de muncă în spaţiul rural.

Astfel, prin Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, 12.995 de tineri și-au înființat propria exploataţie agricolă. În total, sprijinul nerambursabil acordat acestora a fost de 326,50 milioane de Euro. Dintre cei aproape 13.000 de tineri fermieri instalați în mediul rural, 5.493 sunt femei.

Prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” au fost înfiinţate și modernizate 2.807 ferme din sectoarele vegetal şi animal. Valoarea nermabursabilă a contractelor semnate cu beneficiarii acestor măsuri de finanțare este de peste 929 de milioane euro, iar impactul acestei măsuri de investiții este reflectat şi în numărul de locuri de muncă ce au fost create în mediul rural.

Fondurile alocate prin Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, inclusiv Schemele de Ajutor de Stat, au asigurat finanţarea a 1.103 proiecte de investiții în industria agroalimentară. Valoarea nerambursabilă a acestor investiţii este de peste 829 de milioane euro. Principalele sectoare de procesare sprijinite au fost: sectorul de carne şi produsele din carne – unde s-au finanţat investiţii cu o capacitate de producţie de 3.336 mii tone pe an, lapte şi produse lactate – capacitate de producţie de 154,28 mii tone pe an şi 2.627 mii hectolitri pe an şi fructe, legume şi cartofi pentru care capacitatea de producţie rezultată este de 532,17 mii tone pe an.

Prin Măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” au fost acordate fonduri totale de 571,31 milioane de euro pentru 545 de proiecte care vizează infrastructura de drumuri agricole şi forestiere precum şi infrastructura de irigaţii. Mai exact, prin aceste proiecte au fost realizate 228 de drumuri agricole, 131 de drumuri forestiere, 138 de proiecte care vizează irigarea terenurilor și 48 de lucrări de construcţii de refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor. În total, suprafaţa modernizată şi reabilitată din sistemele de irigaţii este de 291 de mii de hectare, iar lungimea drumurilor agricole construite este de peste 1.968 km. Drumurile forestiere construite cu finanțare nerambursabilă prin această Măsură depășesc 1.615 km.

În același timp, 3.084 de microîntreprinderi cu profil non-agricol au fost sprijinite prin Măsura 312, valoarea nerambursabilă a acestor proiecte fiind de peste 388 de milioane de euro. Numai prin această măsură de investiţii au fost create dar şi menţinute peste 17.785 de locuri de muncă în spaţiul rural.

O altă măsură generatoare de locuri de muncă este Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice. Implementarea acestei Măsuri a însemnat 1.861 de investiţii în infrastructura de primire turistică,  în activităţi recreaţionale, în infrastructura la scară mică precum şi în crearea de centre de informare, în amenajarea de marcaje turistice, în dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice. Valoarea nerambursabilă investită în aceste proiecte este de 266,38 de milioane euro, iar numărul locurilor de muncă create şi menţinute este de peste 8.639.

Pentru Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” au fost depuse peste 3.231 de cereri de finanţare în valoare de peste 7,63 de miliarde de euro, suma alocată prin PNDR acestei măsuri de finanțare până în anul 2013, respectiv 1,61 de miliarde de euro fiind astfel depășită de peste 4 ori. Au fost contractate până în prezent 823 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,74 de miliarde de euro, fiind plătite peste 1,28 miliarde euro.

O parte din bani a fost investită în modernizarea a 3.866 de kilometri de drumuri comunale în cadrul a 388 proiecte. Restul de bani a fost acordat proiectelor care au prevăzut înfiinţarea, extinderea şi modernizarea a 2.909 kilometri de reţea de alimentare cu apă și a 4.355 kilometri de reţea de canalizare (273 proiecte). Alţi 723 kilometri de drumuri comunale afectate de inundații în anul 2010 au fost refăcuţi prin 159 proiecte.

Prin cele 28 de proiecte contractate prin Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” s-au realizat investiții care acoperă o suprafaţă de 610 hectare.

Ca sprijin pentru zonele defavorizate, inclusiv zona montană (Măsurile 211 şi 212), s-a plătit peste 1 miliard de euro pe baza angajamentelor multianuale semnate. Suprafaţa agricolă acoperită este de peste 3,5 milioane hectare. Alte angajamente multianuale vizează plăţile de agro–mediu (Măsura 214), cu peste 1,2 miliarde de euro plătite pentru peste 2 milioane hectare. Totodată, alte 145,03 de milioane euro reprezintă plăţile compensatorii pentru bunăstarea animalelor în cazul exploatațiilor sprijinite din sectorul porcine şi păsări (Măsura 215).

În același timp, prin Măsura 141 au fost sprijinite 60.439 ferme agricole de semisubzistenţă din totalul de  88.846 de cereri de finanțare nerambursabilă depuse pentru această măsură.

„Investiţiile nu s-au făcut doar în agricultură, ci şi în dezvoltare rurală, concept care înseamnă crearea unei economii rurale sustenabile, şi dezvoltarea tuturor activităţilor din mediul rural. Pe lângă investiţiile în agricultură, fondurile alocate prin PNDR au finanțat formarea profesională a celor care lucrează în agricultură, informare şi difuzare de cunoștințe, înfiinţarea grupurilor de producători, implementarea strategiilor de dezvoltare locală și, mai ales, investiții în diversificarea activităților economice de la sate”, a precizat David Eugen Popescu, director general al APDRP.

Astfel, 58 de grupuri de producători au fost înființate prin Măsura 142, însumând 3.176 membri. Totodată, au fost înfiinţate 163 Grupuri de Acțiune Locală (GAL), care acoperă o populaţie de 6,77 milioane locuitori şi o suprafaţă de 141 mii km2. GAL-urile, formate din actori locali, sunt cele care completează strategia de dezvoltare rurală de la nivel naţional cu nevoile specifice fiecărei zone în parte. Pe baza strategiilor aprobate, prin GAL-uri au fost finanţate 3.645 proiecte, cu o valoare publică de 167,29 milioane de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE