septembrie 27, 2021

PNDR: 1,5 milioane de euro pentru proiectele de procesare a produselor pomicole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat in data de 09 august 2016 pe pagina oficiala de internet a Agentiei varianta finala a Ghidului Solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea si marketingul produselor din sectorul pomicol in vederea obtinerii de produse neagricole”, aferenta Submasurii 4.2a „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol.”

Totodata, impreuna cu aceasta schema de ajutor de stat va putea fi accesata si o Schema de ajutor de minimis pentru „Sprijin pentru servicii de consultanta in vederea implementarii proiectelor de investitii pentru procesarea si marketingul produselor din sectorul pomicol in vederea obtinerii de produse neagricole”.

Ghidul solicitantului poate fi consultat in vederea intocmirii cererilor de finantare pentru sesiunea de cereri de proiecte care va fi deschisa peste 7 zile, incepând cu data de 16 august 2016.

Solicitantii interesati sa obtina finantare europeana nerambursabila prin intermediul Schemei de ajutor de stat GBER, ce vizeaza obtinerea de diferite produse printre care producerea de fructe confiate sau bauturi alcoolice din fructe, pot consulta gratuit Ghidul Solicitantului pe pagina oficiala de internet a AFIR, www.afir.info.

Masurile sunt in linie cu „Pachetul de masuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate”, lansat de premierul Dacian CIOLOS in luna martie 2016, prin care se urmareste, intre altele: stimularea mediului de afaceri din mediul rural, crearea de locuri de muncă, cresterea veniturilor populatiei rurale, reducerea diferentelor dintre mediul rural si urban. Pachetul de masuri poate fi consultat pe site-ul Guvernului www.gov.ro la sectiunea Obiective, subsectiunea Strategii-Politici-Programe.

Obiectivul general ale Schemei de Ajutor de Stat GBER (4.2a) „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea si marketingul produselor pomicole in vederea obtinerii de produse neagricole” vizeaza imbunatatirea nivelului general de performanta al intreprinderilor, prin cresterea competitivitatii celor care realizeaza investitii in sectoarele economice, eligibile, mentionate in Anexa 4 la Ghidul Solicitantului.

Beneficiarii Submasurii – persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si familiale, societati comerciale, cooperative agricole, grupuri de producatori – pot obtine o rata a sprijinului public nerambursabil de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Astfel, pentru un proiect se pot obtine pâna la 1,5 milioane euro, in functie de tipul intreprinderii si investitia propusa.

Printre cheltuielile finantate prin Schema GBER – pomicultura se numara:

  • Constructia, extindere, modernizarea si dotarea cladirilor realizate in scopul colectarii, conditionarii si/sau procesarii materiei prime provenite din sectorul pomicol mentionata;
  • Constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie prima/produse)-sortare-conditionare-procesare-comercializare); infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusa prin proiect etc; unitati mobile de procesare pentru respectarea conditiilor de igiena, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc.

Dintre domeniile eligibile care pot face obiectul unei investitii finantate prin aceasta Schema de ajutor de stat putem mentiona fabricarea fructelor confiate, dar si a bauturilor alcoolice din fructe.

Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanta in vederea implementarii proiectelor de investitii pentru procesarea si marketingul produselor din sectorul pomicol in vederea obtinerii de produse neagricole” se adreseaza intreprinderilor, indiferent de forma de organizare, care au optat (la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finantarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis si beneficiaza de sprijin financiar acordat prin schema GBER, aferenta submasurii 4.2a, adica au incheiat un contract de finantare cu AFIR.

Costurile generale ale proiectului reprezinta acele costuri necesare pentru pregatirea si implementarea proiectului, constând in cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

Cu alte cuvinte, aceasta Schema de minimis poate fi accesata doar de beneficiarii GBER in vederea acoperirii cheltuielilor generate de alcatuirea si implementarea proiectului.

In cadrul schemei de minimis valoarea finantarii nerambursabile nu poate depasi 200.000 euro/proiect. Valoarea eligibila a costurilor generale proiect este, dupa cum urmeaza:

  • i. maximum 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investitii care presupun constructii-montaj;
  • ii. maximum 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investitii care nu prevad lucrari de constructii-montaj.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE