Pomi fructiferi

Pomi fructiferi, plantatie cu fonduri europene nerambursabile

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Consumul de fructe este în continuă creştere, dar producţia autohtonă nu asigură necesarul anual. Procentul scăzut al producției de fructe în România, dependenţa ridicată faţă de importuri, suprafaţa de livezi şi plantaţii tot mai mică de la an la an și cerinţa tot mai mare a populaţiei reprezintă tot atâtea motive pentru ca investiţia într-o fermă pomicolă să fie oportună.

În acest context, Mihail Ungurenuş a inițiat un proiect în satul Stănești, comuna Corbi, județul Argeș, unde îşi desfăşoară activitatea în sectorul pomicol şi a solicitat sprijin financiar pentru a-și dota ferma cu echipamente necesare realizării în bune condiţii a activităţilor de întreţinere a plantaţiilor, potrivit Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală.

Creşterea competitivităţii exploataţiei printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi comunitare reprezintă obiectivul general al proiectului. În cadrul fermei modernizate de pomi fructiferi a fost adoptat un sistem intensiv, caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de lucru, care necesită un efort minim şi costuri mici de exploatare. De asemenea, proiectul propus de beneficiar a condus la îndeplinirea obiectivelor specifice ale Măsurii 121:

  • introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificare a producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei;
  • creşterea veniturilor exploataţiilor agricole.

Primul punct este susținut prin faptul că tehnologia de întreţinere şi exploatare a plantaţiei de pomi fructiferi prezintă un grad ridicat de automatizare a operaţiunilor din fluxul de producţie.

Cel de-al doilea se materializează în obţinerea unor venituri constante, prin comercializarea unor produse de calitate certificată, care răspund unei cereri în creştere pe piaţa de fructe proaspete de origine autohtonă. Efectuarea lucrărilor în perioada optimă asigură dezvoltarea corespunzătoare a pomilor fructiferi şi creează premisele pentru obținerea unor producţii ridicate la hectar, iar existenţa unor mijloace fixe proprii permite realizarea lucrărilor la timp şi elimină o eventuală dependenţă de terţi.

Prin intermediul proiectului, Mihail Ungurenuş a achiziţionat un tractor pomicol, o pompă de stropit tangenţială, tocătoare de ramuri cu ciocane, o freză cu palpator şi baterie de discuri, o remorcă monoaxă basculabilă, o platformă pentru transportat containere, un dispozitiv pentru tăierea rădăcinilor, o platformă purtată pentru tăiere pneumatică, un încărcător hidraulic purtat, containere din plastic pentru fructe, fierăstraie și foarfeci pneumatice. Achiziţiile au fost considerate strict necesare pentru asigurarea unei rentabilităţi crescute în exploatare, cu reducerea la minimum a poluării.

Datorită investiției, capacitatea de producţie a fermei pomicole a ajuns la cultivarea a 1,77 hectare cu meri, 1,77 hectare cu afini, 0,34 hectare cu muri şi 0,60 hectare cu zmeuri. Utilajele cumpărate nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa. Tehnologiile folosite conduc la obţinerea unor produse de calitate și la randamente sporite, în condiţii de eficienţă şi productivitate a muncii crescute.

În acelaşi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generaţie s-a urmărit realizarea unor condiţii bune de muncă pentru personalul care lucrează în ferma de pomi fructiferi. Prin proiect au fost create cinci locuri de muncă permanente, iar în perioadele de recoltare se fac angajări sezoniere.

Implementarea proiectului prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) a însemnat o rentabilitate mai mare a capitalului personal investit şi o durată de recuperare mai scurtă decât în cazul în care ar fi fost realizat numai din surse proprii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE