Peste 340 de milioane de euro pentru silvicultură, prin PNDR 2014-2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Noul Program Național de Dezvoltare Rurală conține o serie de măsuri care vizează direct silvicultura și beneficiază de o alocare financiară de circa 341 de milioane de euro, la care se adaugă alte sute de milioane de euro, alocate pentru măsuri pot fi accesate de beneficiari care doresc să implementeze măsuri specifice domeniului silviculturii.

Prin PNDR 2014 – 2020, domeniul silviculturii este vizat direct prin următoarele măsuri:

  • Măsura 4 Investiții în active fizice, sub-măsura 4.3 Investiţii  pentru dezvoltarea, modernizarea  sau  adaptarea  infrastructurii agricole şi silvice, prin care sunt sprijinite proiectele de investiții de înființare, extindere și modernizare a căilor de acces în cadrul fondului forestier. Alocarea publică totală în cadrul sub-măsurii este de circa 100 milioane de euro;
  • Măsura 8 Investiții în dezvoltarea zonelor  forestiere  și  ameliorarea  viabilității pădurilor,  sub-măsura  8.1  Împădurirea şi  crearea  de  suprafeţe  împădurite,  prin care se are în vedere crearea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție. Alocarea  publică  totală  în  cadrul  sub-măsurii este de circa 124 milioane de euro;
  • Măsura 15 Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, sub-măsura 15.1 Plăți pentru angajamente de silvo-mediu, dedicată conservării biodiversității  și a resurselor de sol pe terenuri din fondul forestier. Alocarea publică totală în cadrul sub-măsurii este de circa 117 milioane de euro.

„ Față de perioada de programare 2007-2013, valoarea sprijinului financiar acordat prin sub-măsura 8.1 Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite a crescut substanțial, pe baza estimărilor efectuate de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, iar suprafața eligibilă a fost extinsă și la terenurile neagricole, prin acestea înțelegându-se terenurile incluse în sistemul de identificare a parcelelor care nu sunt utilizate în scop agricol sau pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreținere prin respectarea standardelor de eco-condiționalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani. Sprijinul financiar în cadrul sub-măsurii acoperă costurile cu lucrările de înființare a plantației și de realizare a proiectului tehnic de împădurire, precum și cele aferente lucrărilor de întreținere (maximum 6 ani), îngrijire a plantației forestiere (2 ani) și cele necesare compensării pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (12 ani)”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, George Turtoi, citat de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală.

Pe lângă măsurile/sub-măsurile care vizează direct domeniul silviculturii, următoarele măsuri pot fi accesate de beneficiari care doresc să implementeze măsuri specifice domeniului silviculturii:

  • Măsura 6 Dezvoltarea exploataţiilor și întreprinderilor, sub-măsurile 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de  activităţi  neagricole în zone rurale și 6.4 Sprijin pentru  investiţii în crearea  şi dezvoltarea de activităţi neagricole, prin care sunt sprijinite investițiile pentru producția de combustibil din biomasă (ex.:  fabricare de peleți și brichete)  în vederea comercializării. Alocarea publică totală a celor două sub-măsurii este de circa 296 milioane de euro;
  • Măsura 16 Cooperarea, sub-măsura Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte-pilot, noi produse, prin care se are în vedere realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare noi în sectoarele agro-alimentar și forestier. Alocarea publică totală a măsurii este de circa 31 milioane de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE