Pentru ce activitati neagricole puteti accesa fonduri europene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Chiar daca pentru sesiunea din acest an nu mai sunt disponibile fonduri europene nerambursabile pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale, StiriAgricole.ro va pune la dispozitie o serie de informatii privind modul in care puteti accesa un asemenea sprijin financiar.

Astfel, fermierii sau antreprenorii care doresc sa porneasca o afacere la tara, diferita de domeniul agricol, pot accesa fonduri europene, prin PNDR, de pana la 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism sau de pana la 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati, prin intermediul Submasurii 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

Beneficiarii care pot accesa un asemenea sprijin sunt fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data sau micro-intreprinderi si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii sprijinului sau micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pâna in momentul depunerii proiectului(start-ups). Important de precizat ca persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul sub‐masurii sunt:

Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasa – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;

Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non‐agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4.

Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro‐turistica cu functiuni de cazare si servicii de alimentatie publica);

Servicii (ex: medicale, sanitar‐veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc).

Fermierii romani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile prin intermediul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, care dispune de a alocare totala de 9,5 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE