Pasunatul, interzis incepand cu data de 6 decembrie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Potrivit legii, pasunatul este interzis in perioada 6 decembrie – 24 aprilie 2022.

Conform Legii 407/2006, actualizata in 2021, pasunatul este interzis si in paduri, insa pe intreaga perioada a anului. In acest sens exista si exceptii, prevazute in Codul Silvic.

c) pasunatul animalelor domestice in terenul agricol intre 6 decembrie si 24 aprilie, cu exceptia cazurilor in care proprietarul animalelor domestice este proprietar sau detine cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al detinatorului de teren pe care se pasuneaza“.

Interventia legislativa a fost argumentata in preambulul ordonantei de urgenta prin faptul ca „neadoptarea in regim de urgenta a masurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va avea ca efect diminuarea efectivelor de animale si pierderi economice insemnate pentru crescatorii de animale, […] cu impact deosebit de grav asupra sectorului zootehnic al Romaniei“.

Citeste si: Noutati de la APIA: se depun cererile pentru subventia la animale

De asemenea, in lege sunt prevazute si interdictii de pasunat in paduri, pe tot parcursul anului, insa si exceptiile de la aceasta regula.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in caz de forta majora, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura sau unitatile teritoriale de specialitate ale acesteia, dupa caz, pot aproba pasunatul in fondul forestier, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a)se desfasoara pe durata limitata;

b)se practica doar in anumite perimetre ale padurii;

c)solicitarile de aprobare apartin autoritatilor publice locale;

d)s-a obtinut acordul proprietarului;

e)este solicitat in cazuri temeinic justificate.

(3) Nu poate fi aprobat pasunatul in arboretele in curs de regenerare, in plantatiile si regenerarile tinere, precum si in padurile care indeplinesc functii speciale de protectie.

(4) In cazul padurilor proprietate publica a statului, acordul prevazut la alin. (2) lit. d) se da de administrator.

(5) Trecerea animalelor domestice prin fondul forestier spre zonele de pasunat, adapat si adapostire se aproba de ocolul silvic, cu acordul proprietarului fondului forestier, pe trasee delimitate si in perioade precizate.

Pentru fondul forestier proprietate publica a statului, aprobarea se da de catre conducatorii structurilor prevazute la art. 10 alin. (2).

(6) Se interzice trecerea animalelor domestice prin padure in arboretele in curs de regenerare, in plantatiile si regenerarile tinere, in ariile naturale protejate de interes national, in perimetrele de ameliorare, precum si in perdelele forestiere de protectie.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE