Pana la 70.000 de euro pentru start-up-uri care dezvolta afaceri la tara

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din data de 17 iulie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microintreprinderilor si intreprinderilor mici din spatiul rural pentru infiintarea si dezvoltarea activitatilor economice neagricole”.

Scopul schemei este de a acorda sprijin pentru infiintarea in mediul rural de intreprinderi care realizeaza activitati neagricole pentru prima data (start-up) in baza unui plan de afaceri, respectiv pentru intreprinderi existente, in vederea dezvoltarii si diversificarii activitatii neagricole in mediul rural.

Domeniile acoperite vizeaza diversificarea activitatilor agricole spre activitati neagricole, cum ar fi: activitati productive, activitati mestesugaresti, activitati turistice, furnizare de servicii.

Cuantumul maxim al sprijinului este de:

  • 70.000 euro/proiect in cazul activitatilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
  • 50.000 euro/proiect in cazul altor activitati neagricole.

Ajutoarele financiare pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale se vor acorda, sub forma de suma forfetara, in doua transe, astfel:

  • 70% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;
  • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi 5 ani de la incheierea deciziei de finantare.

Beneficiarii sprijinului pot primi avans in procent de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Plata avansului este conditionata de prezentarea unei garantii eliberate de o institutie financiara bancara sau nebancara inscrisa in registrul special al Bancii Nationale a Romaniei, reglementat de legislatia nationala in domeniu, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin prezenta schema de ajutor de minimis este de 10.000 euro, aceasta suma reprezentand valoarea totala eligibila a proiectului.

Schema se va aplica de la data adoptarii acesteia pana la 31 decembrie 2020.

Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schema, solicitantul va depune on-line, la AFIR, o cerere de finantare, insotita de documentele prevazute in Ghidul solicitantului.

AFIR organizeaza sesiuni anuale continue de depunere a cererilor de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE