OTP Bank România a semnat conventiile cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura(APIA) și FGCR pentru finantarea capitalului de lucru necesar desfasurarii activitatilor curente de către beneficiarii Schemei de Plata Unica pe Suprafata (SAPS).

Clienţii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi producatori agricoli individuali care utilizează terenul agricol şi au nevoie de finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente până la încasarea subventiei de la APIA, pot beneficia de credite în baza Adeverințelor de Înregistrare Fermier emise de APIA ca urmare a cererilor de plată depuse de clienţi pentru SAPS.

Prefinanțarea poate avea o valoare de până la 90% din suma cuvenită clientului în cadrul SAPS, denominată în lei. Comisionul de acordare poate fi platit din credit, în timp ce dobȃnda se plăteşte la scadenţă. Clienţii OTP Bank benefiziază de consiliere gratuită în întocmirea documentaţiei necesare accesării creditului şi de un răspuns rapid, în timp ce perioada de acordare a creditului este stabilită în funcție de termenul de încasare a subventiei.