Ordonanta de Urgenta pentru agricultura

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de Ordonanta de Urgenta privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare.

Colectarea si verificarea informatiilor primare privind piata produselor agricole si alimentare prevazute in Anexele I – III din Regulamentul (UE) nr. 1185/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 si (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste notificarile catre Comisie ale informatiilor si documentelor, precum si de modificare si abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 1185/2017, se realizeaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, direct sau prin intermediul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, sau de catre Oficiul National al
Viei si Produselor Vitivinicole, de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Directia Generala a Vamilor si Directia Generala Tehnologia Informatiei, dupa caz.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), colectarea si verificarea informatiilor primare pentru alte produse decat cele prevazute in Anexa I-III din Regulamentul (UE) nr. 1185/2017, se realizeaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, direct sau prin intermediul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza informatiilor primite de la agentii economici, printr-o procedura aprobata ulterior prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Centralizarea, procesarea, analizarea, diseminarea si notificarea informatiilor privind piata produselor agricole si alimentare se realizeaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole si de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Directia Generala a Vamilor si Directia Generala Tehnologia Informatiei.

In vederea notificarii informatiilor catre Comisia Europeana, operatorii economici au obligatia sa furnizeze date exacte si complete, in termenele legale prevazute de legislatie, pentru a respecta cerintele in materie de informare.

Notificarea informatiilor se realizeaza prin intermediul unui sistem informatic pe care Comisia Europeana il pune la dispozitia statului membru.”

Dupa articolul 4, se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins: “Art. 41 – (1) In ceea ce priveste raportarea pe alcoolul etilic, Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Directia Generala a Vamilor si Directia Generala Tehnologia Informatiei este responsabila de colectarea si transmiterea datelor necesare pentru notificarea obligatorie in conformitate cu Anexa III, pct. 11 din Regulamentul UE nr. 1185/2017.

Pentru piata zaharului, notificarea informatiilor prevazute in Anexa II, punctul 1 si Anexa III, punctul 2 din Regulamentul nr. 1185/2017 este obligatorie incepand cu data de 1 octombrie 2017.

Pentru structura de productie si de comercializare din sectorul apicol, transmiterea informatiilor prevazute in Anexa I punctul 3 din Regulamentul nr. 1368 / 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste ajutoarele din sectorul apicol, sunt obligatorii incepand cu data de 01 octombrie 2017.”

La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, unitati de raportare sunt: operatorii economici, apicultorii, comisia de calsificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Directia Generala a Vamilor si Directia Generala Tehnologia Informatiei, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara, organizatiile profesionale, patronale si interprofesionale si alte autoritati dupa caz.”

Dupa articolul 5, se introduc trei noi articole, articolele 5¹, 52 si 53 cu urmatorul cuprins: “Art. 5¹ – (1) Operatorii economici care desfasoara activitati privind fabricarea zaharului din sfecla de zahar si/sau rafinarea zaharului brut din trestie sunt recunoscuti de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, avand in vedere incheierea sistemului cotelor de productie de zahar.

Operatorii economici recunoscuti potrivit alin. (1) sunt obligati sa furnizeze informatii potrivit art. 4 alin. (3).

Procedura de recunoastere a operatorilor economici care desfasoara activitati privind fabricarea zaharului din sfecla de zahar si/sau din rafinarea zaharului brut din trestie se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 30 de zile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Controlul asupra productiei si a stocurilor de zahar la operatorii economici prevazuti la alin. (1) se realizeaza de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.

Primii cumparatori din sectorul laptelui, asa cum sunt definiti la art. 2 lit. c) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate si stabiliti pe teritoriul Romaniei, sunt recunoscuti de autoritatea nationala competenta, denumita in continuare Agentia de Plati si Interventie in Agricultura si sunt obligati sa furnizeze informatii in baza prevederilor din Anexa II, punctul 4 (a) din Regulamentul nr. 1185/2017 incepand cu data de 1 octombrie 2017.

Controlul asupra veridicitatii informatiilor transmise de primii cumparatori, constatarea si aplicarea sanctiunilor prevazute la art.7 alin.(1) se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Zootehnie Prof. Dr. G.K. Constantinescu.

Art. 53- Apicultorii care produc si comercializeaza miere si alte produse apicole sunt obligati sa furnizeze informatiile prevazute la art.41 alin.(3), conform procedurii prevazute la art.4 alin.(2).”

Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art. 8 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole si Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Directia Generala a Vamilor si Directia Generala Tehnologia Informatiei asigura transmiterea informatiilor de piata agricola si alimentara catre serviciile corespondente ale Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene, in conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare in vigoare.”

Documentul se afla in dezbatere publica timp de 10 zile pe site-ul Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE