Ordinul subventiilor: ce adeverinte ar putea fi eliminate

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Reprezentantii LAPAR au avut recent o intalnire la sediul MADR privind propunerile de modificare a OUG 3/2015 cat si a Ordinului 619/2015.

In urma sedintei avute, s-au stabilit urmatoarele:

– eliminarea sintagmei “utilizarea legala a terenurilor” atat din OUG 3/2015 cat si din Ordinul 619/2015. Astfel ca, pe tot continutul OUG 3/2015 cat si in Ordinul 619/2015, s-a acceptat scoaterea termenului“ legal”;

– eliminarea din Anexa 1 propusa ( respectiv – adeverinta) a coloanelor 1 ( denumirea parcelei) si coloanei 3 (Numar cadastral sau topografic conform inregistrarii sistematice prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara instituit potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

Acceptandu-se ca, continutul Anexei 1 din Ordinul 619/2015 ( adeverinta) sa aiba acelasi continut ca in anul 2017.
Motivatie : intr- o parcela sau tarla sunt chiar zeci sau sute, de numere cadastrale, ceea ce ar duce la imposibilitatea eliberarii adeverintelor .

– in OUG 3/2015:

Art 20 (2) Zonele de interes ecologic prevazute la alin. (1) sunt situate pe terenul arabil al exploatatiei, cu exceptia celor prevazute la alin. (1) lit. d), e) si h). Zonele de interes ecologic prevazute la alin. (1) lit. b) si c) pot fi adiacente terenului arabil al exploatatiei declarat de fermier.“

Concluzia a fost : necesitatea reformularii de catre departamentul tehnic al MADR, astfel incat sa se poata implementa prin gestionarea comuna a fermierilor.

S-a hotarat ca:

– OUG 3/2015 , Ordinul 619 /2015 dar si Anexa 7 de la Ordin ( Lista zonelor de interes ecologic si echivalenta acestora in ha) sa fie corelate in definirea exacta a zonelor de interes ecologic;

– trebuie declarate zonele de interes ecologic , de catre toti fermierii;

– la zonele care sunt adiacente parcelei folosite- nu trebuie facuta dovada folosirii lor, deoarece sunt adiacente parcelei; fermierul trebuie sa faca dovada folosirii terenului pe care il declara nu a zonelor de interes ecologic

– in Ordinul 619/2015, la art 2, alin 11.k:

11.k) «culturi secundare» inseamna amestecurile de specii de culturi infiintate pentru respectarea cerintelor privind zonele cu strat vegetal, care se infiinteaza dupa recoltarea culturii principale declarate in anul de cerere curent, in scopul asigurarii acoperirii terenului arabil pe perioada iernii- in urma discutiilor avute a reiesit necesitatea reformularii astfel :

11.k) «culturi secundare» inseamna amestecurile de specii de culturi infiintate pentru respectarea cerintelor privind zonele cu strat vegetal, care se infiinteaza dupa recoltarea culturii principale declarate in anul de cerere curent, in scopul asigurarii acoperirii terenului arabil pe o perioada de 8 saptamani.

De asemenea pe tot continutul Ordinului 619/2015, a ramas sintagma “ stratul vegetal de la culturile secundare, trebuie sa acopere terenul pana la 1 martie si cu derogare pana la 15 aprilie “, or la alta pozitie este stabilit ca “ stratul vegetal trebuie sa acopere terenul 8 saptamani”- problema fiind , de cand curge termenul de 8 saptamani. S-a stabilit ca termenul de 8 saptamani sa curga de la data la care fermierul notifica APIA, ca a infiintat cultura secundara iar din acel moment sa curga perioada de 8 saptamani.

Pentru a realiza practicile agricole benefice pentru clima si mediu , respectiv, diversificarea si 5% zone de interes ecologic, acestea pot fi realizate din elementele ZIE sau strat vegetal care sa acopere terenul timp de 8 saptamani

Corelarea Anexei 11 din proiectul de Ordin 619/2015 ( Lista categoriilor/culturilor care se iau in calcul pentru exceptiile de la aplicarea practicilor agricole benefice pentru clima si mediu) cu OUG 3/2015 si Ordinul 619 /2015 .

Membrii LAPAR, care au participat la sedinta, au propus schimbarea “Ghidului pentru solicitantii de plati directe si ajutoare nationale tranzitorii” intrucat colegii de la APIA din tara lucreaza dupa Ghidul din anul 2015, iar Ordinul 619/2015 cat si OUG 3/2015 au suferit schimbari semnificative.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE