În luna decembrie 2013, comparativ cu decembrie 2012, numărul total de ovine şi caprine sacrificate a scăzut cu 1,7%, iar greutatea în carcasă a acestora a crescut cu 1,7%. 

În unităţile industriale specializate numărul de ovine şi caprine sacrificate şi greutatea lor în carcasă au crescut cu 22,2%, respectiv cu 18,3%. Sacrificările în unităţile industriale specializate au avut o pondere 6,3% din totalul ovinelor şi caprinelor sacrificate.

În anul 2013, comparativ cu 2012, numărul total de ovine şi caprine sacrificate şi greutatea în carcasă a acestora au crescut cu 20,7%, respectiv cu 53,1%. Tăierile în unităţile industriale specializate au crescut, atât din punct de vedere al numărului de capete sacrificate cu 40,0%, cât şi al greutăţii în carcasă, cu   39,5%, potrivit datelor publicate azi de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, în luna decembrie a anului trecut au fost sacrificate 352.000 de oi și capre, din care numai 22.000 în unități industriale. În perioada ianuarie-decembrie 2013, au fost sacrificate 7,19 milioane de capete, în creștere față de cele 5,958 milioane de capete, câte au fost sacrificate la nivelul anului 2012.

Greutatea medie a oilor și a caprelor sacrificate în decembrie 2013 a fost de 14,2 kg, în creștere față de datele consemnate în aceeași lună a anului precedent, respectiv 13,8 kg. La nivelul întregului an 2013, greutatea medie în carcasă a oilor și a caprelor sacrificate a crescut de la 8,4 kg în 2012 la 12,3 kg.

Trebuie remarcat faptul că greutatea în carcasă a ovinelor sacrificate în unități industriale a fost mai mare față de media națională, aceasta fiind de 12,3 kg la nivelul lui 2013.

În luna decembrie 2013, faţă de aceeaşi lună a anului precedent, numărul animalelor şi al păsărilor sacrificate a scăzut la porcine, ovine şi caprine, a rămas constant la bovine şi a crescut la păsări. Greutatea în carcasă a acestora a scăzut la bovine şi porcine şi a crescut la ovine şi caprine şi păsări.

În anul 2013 comparativ cu anul 2012, numărul animalelor şi al păsărilor sacrificate a scăzut la bovine şi a crescut la porcine, ovine şi caprine şi păsări. Greutatea în carcasă a acestora a crescut la toate speciile.