O noua sansa la fonduri europene: cum pot accesa fermele mici 15.000 euro prin PNDR

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agricultorii au o noua sansa de a accesa fonduri europene nerambursabile, pentru ferme mici, asta dupa ce Ministerul Agriculturii si AFIR au decis prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finantare aferenta submasura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Astfel, depunerea proiectelor pentru investitii in ferme mici se poate face pana la data de 31 august 2017, ora 16.00.

Va prezentam in cadrul acestui articol principalele lucruri de care trebuie sa tineti cont atunci cand va propuneti sa accesati fonduri europene prin aceasta submasura.

Solicitantii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

– sa fie fermieri care au drept de proprietate si/ sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

– sa fie persoane juridice romane;

– sa actioneze in nume propriu;

– sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de finantare;

– sa aiba studii minime de 8 ani clase;

– sa se incadreze intr-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finantare, indiferent de data infiintarii formei respective de organizare: persoana fizica inregistrata si autorizata sau societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1).

– sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi sau intreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economica;

– sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii: are o dimensiune economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 € S.O. este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica; este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare – APIA si/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul agricol.

O exploatatie agricola nu poate primi sprijin decât o singura data in cadrul submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre 2 sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submasura.

Conditii de eligibilitate:

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.3, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici
 • sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare productie standard) – ferma mica;
 • sa aiba exploatatia agricola inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului;
 • sa prezinte un Plan de afaceri;
 • nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceasta sub-masura din PNDR 2014-2020;
 • o exploatatie agricola nu poate primi sprijin decât o singura data in cadrul acestei submasuri prin PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submasura;
 • in cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin Ordinul nr. 397/ 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in Anexa nr. 7 la Ghidul solicitantului);
 • in cazul infiintarii/ reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului, exceptând culturile din sectorul pomicol in sere si solarii (inclusiv tunele joase) si pepinierele, acestea putând fi infiintate pe intreg teritoriul national.
 • implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului;
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de sprijin, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri);
 • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri, respectiv inainte de acordarea transei a doua); in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de Afaceri se va detalia acest aspect;
 • sa aiba stabilit domiciliul/ sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia. In cazul in care solicitantul este incadrat intr-o activitate salarizata, locul de munca trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin. Aceste conditii trebuie indeplinite in maxim 9 luni de la data semnarii Deciziei de finantare;

Sprijinul nerambursabil este de 15.000 Euro si se acorda in doua transe astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare.

Alocarea financiara stabilita pentru sesiunea din acest an aferenta submasurii (sM) 6.3 este de 100 milioane de euro. Depunerea proiectelor se face in limita a 200% din alocarea pentru sesiune. Pana in prezent au fost depuse on-line 2.152 de cereri de finantare in valoare totala nerambursabila de peste 32,2 de milioane de euro. Dintre acestea, 676 de cereri de finantare au fost depuse pentru zona montana.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE