Noutati PNDR: Cum sunt selectate proiectele cu fonduri europene in cadrul sesiunii din 2016

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a elaborat o serie noua de proceduri privind selectia proiectelor cu fonduri europene din cadrul PNDR, pentru sesiunea de depunere din acest an.

Modificarile sunt mentionate in cadrul Ordinului MADR nr. 203 din 11.02.2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectelea ferente masurilor din PNDR 2014-2020.

Astfel, in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea evaluarii, AFIR intocmeste Raportul de Selectie lunar/trimestrial ce va contine si rezultatul din esantionul de verificare.

Alocarea disponibila pentru selectia lunara/trimestriala este reprezentata de diferenta dintre alocarea anuala si valoarea publica totala a proiectelor selectate prin rapoartele de selectie/contestatii lunare/trimestriale anterioare.

Selectia proiectelor pentru masurile carora li se aplica procedura de selectie se realizeaza in euro.

Pentru realizarea selectiei lunare/trimestriale a proiectelor se analizeaza daca valoarea publica, exprimata in euro, a proiectelor eligibile ce intrunesc pragul de calitate lunar/ trimestrial este situata sub sau peste alocarea disponibila pentru selectia lunara/ trimestriala.

Cand valoarea publica totala a proiectelor eligibile care au indeplinit pragul de calitate lunar/ trimestrial se situeaza sub alocarea disponibila lunara/ trimestriala, AFIR aproba finantarea tuturor proiectelor eligibile care au intrunit pragul de calitate lunar/ trimestrial.

Cand valoarea publica totala a proiectelor eligibile care au indeplinit pragul de calitate lunar/ trimestrial se situeaza peste alocarea disponibila pentru selectia lunara/ trimestriala AFIR analizeaza listele proiectelor si procedeaza confirm instructiunilor din ghidul solicitantului privind selectia proiectelor.

In situatia in care valoarea publica a ultimului proiect selectat conduce la depasirea alocarii disponibile, proiectul va fi finantat in totalitate prin suplimentarea alocarii aferente sesiunii in cauza, atunci cand este cazul, cu exceptia situatiei in care nu mai exista alocare disponibila din anvelopa totala a masurii in urma aplicarii art. 12.

In situatia in care si dupa aplicarea criteriilor de departajare vor exista proiecte cu acelasi punctaj si aceeasi valoare eligibila sau aceleasi prioritati, toate acestea vor fi selectate pentru finantare prin suplimentarea alocarii aferente sesiunii in cauza, cu exceptia situatiei in care nu mai exista alocare disponibila din anvelopa totala a masurii, in urma aplicarii art. 12.

Pentru masurile PNDR, ce vor fi lansate ulterior aprobarii prezentului regulament, selectia, inclusiv departajarea proiectelor, se va desfasura in conformitate cu regulile de selectie si criteriile de departajare, elaborate de DGDR-AM PNDR cu consultarea Comitetului de Monitorizare, regulile de selectie urmand a fi incluse in ghidul solicitantului aferent masurii respective.

Dupa parcurgerea procedurii de selectie si, dupa caz, a celei de departajare, AFIR intocmeste Raportul de Selectie lunar/trimestrial/final.

Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 are alocata o finantare europeana in valoare de 8,12 milioane de euro, la care se adauga si o cofinantare din bugetul de stat de 1,34 miliarde de euro, fondul total de investitii ajungand astfel la circa 9,5 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE