Noutati pentru beneficiarii de “Microgranturi”. Anuntul APIA

Facebook
Twitter

Beneficiarii Masurii 1 – ”Microgranturi in domeniul alimentar”, implementata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), NU sunt obligati sa publice anunturi de presa.

Avand in vedere ca Masura 1,,Microgranturi in domeniul alimentar” este un sprijin care se acorda sub forma de suma forfetara, alocat din fonduri externe nerambursabile, cofinantat din bugetul de stat, pe baza de contract de acordare a ajutorului, obligatiile beneficiarului prevazute in capitolul 10 – Informare si publicitate, punctul 10.4 din Ghidul solicitantului pentru masura “Microgranturi in domeniul agroalimentar” NU se aplica in acest caz.

Mai multe detalii gasiti aici

Beneficiari eligibili pentru Masura 1 – „Micrograturi in domeniul alimentar”

Potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile, sunt eligibili beneficiarii care indeplinesc conditiile prevazute la articolul 6 si care fac dovada ca cheltuielile efectuate din microgranturi potrivit art. 7, alin. (1) sunt in legatura cu activitatile/subactivitatile codului CAEN pentru care s-a solicitat finantare.

In ceea ce priveste LISTA FINALA a beneficiarilor, mentionam ca la realizarea acesteia se va tine cont de prevederile art.8 din OUG nr.61/2022 – „Cererile de finantare depuse in cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finantare in ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite in Ghidul solicitantului, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si in limita fondurilor alocate, conform art. 4 alin (2)“.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE