Noutati legislative privind intocmirea si finantarea studiilor de calitate a solului

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent un proiect de act normativ privind modificarea si completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a persoanelor fizice si juridice care isi manifesta intentia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decat cele prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2002 privind intocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum si sol-vegetatie forestiera pentru silvicultura.

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 260044/2017 al Directiei Generale Politici Agricole si Strategii, in temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 243/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2002 privind intocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum si sol-vegetatie forestiera pentru silvicultura si al art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,precum si pentru modificare art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile ulterioare, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin:

Art. I
– Anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a persoanelor fizice si juridice care isi manifesta intentia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decat cele prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2002 privind intocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum si sol vegetatie forestiera pentru silvicultura, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 903 din 10 noiembrie 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 13, alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”d) detin in proprietate utilajele si echipamentele de laborator pentru prelevarea probelor si efectuarea analizelor specifice studiilor privind calitatea solului.”

2. La articolul 15, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ”(3) In situatia in care cererea-tip si documentatia sunt complete, comisia dispune examinarea specialistilor imputerniciti de persoana fizica/juridica in acest sens, precum si transmiterea formularului completat potrivit Anexei nr. 3 de catre persoana fizica/juridica care solicita atestarea catre directia pentru agricultura judeteana din judetul unde se afla utilajele si echipamentele de laborator ale persoanei fizice/juridice care solicita atestarea in vederea verificarii bazei tehnico materiale inscrisa in formularul depus la dosar. (4) Verificarea bazei tehnico-materiale inscrisa in formularul depus, potrivit prevederilor alin (3), se face de catre o echipa mixta formata din specialisti desemnati de catre directorul directiei pentru agricultura judeteana si specialisti desemnati de catre directorul oficiului de studii pedologice si agrochimice din judetul unde se afla utilajele si echipamentele de laborator ale persoanei fizice/juridice care solicita atestarea, in termen de maxim 20 de zile de la data primii acestuia.”

3. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”(2) Evaluarea specialistului desemnat de persoana fizica/juridica se realizeaza de fiecare membru al comisiei si se concretizeaza prin doua note de la 1 la 10: una pentru studiul prezentat si alta pentru nivelul de cunostinte teoretice de specialitate ce rezulta in urma interviului.”

4. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”(2) Certificatul de atestare se tipareste cu respectarea urmatoarelor caracteristici tehnice: a) hartie de securitate; b) tiparire pe format A4; c) finisare in carnete a cate 100 de file, cu coperta din hartie ofset; d) tiparire fata 2 culori; e) fila este formata din matca si certificat, separate prin perfor, cu serie dubla si numerotare dubla din 7 cifre, de la 0000001 la 0010000; f) seria certificatului se completeaza cu indicativul judetului/municipiului Bucuresti, la momentul emiterii certificatului; g) text negru.”

5. La articolul 24, dupa alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: ”(3) Comisia de solutionare a contestatiilor comunica decizia finala fiecarui contestator, prin secretariatul comisiei de atestare, in termen de 30 de la data inregistrarii contestatiei.”

Actul normativ se afla in dezbatere publica timp de 10 zile pe site-ul Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE