Noutati de la APIA. Sprijin financiar pentru prima impadurire

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In perioada 11 decembrie 2018, ora 9:00 – 28 iunie 2019, ora 14:00 se va desfasura cea de a 3-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurire”, aferenta submasurii 8.1 „Impaduriri si crearea de suprafete impadurite”, din cadrul PNDR 2014-2020.

Alocarea financiara a acestei sesiuni este de 115.995.314 euro.

Prima etapa in accesarea sprijinului este cea de identificare a terenurilor care urmeaza a fi impadurite. In acest sens, MADR invita potentialii beneficiari sa solicite eliberarea Notei de constatare la Centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

Potentialii beneficiari trebuie sa aiba in vedere ca Proiectul tehnic de impadurire se depune la Garda Forestiera, in vederea avizarii, cu cel putin 10 zile inainte de incheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Versiunea aprobata a Ghidului solicitantului pentru Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite” pentru aceasta sesiune, care detaliaza modul de accesare a sprijinului financiar, precum si documentele relevante pentru implementarea schemei de ajutor de stat sunt postate pe site-ul APIA – http://www.apia.org.ro, la sectiunea Masuri de sprijin si IACS, respectiv Masuri delegate din PNDR.

Prin aceasta schema se acorda sprijin financiar pentru infiintarea de plantatii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de padure si perdele forestiere de protectie.

Beneficiarii schemei pot fi detinatorii publici si privati de teren agricol si formele asociative ale acestora.

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixa, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru impadurirea de terenuri agricole si neagricole, sub forma a doua prime, dupa cum urmeaza:

Prima de infiintare a plantatiilor forestiere (Prima 1), care acopera inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de impadurire – acordata pentru toti beneficiarii schemei,
Prima anuala (Prima 2), pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de intretinere si ingrijire a plantatiei forestiere si pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a impaduririi – acordata in functie de categoria de beneficiar si tipul de teren.
Valoarea maxima a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat in baza prezentei scheme este de 7.000.000 euro, valorile costurilor standard acordate fiind prezentate in tabelul de mai jos, cu precizarea ca valorile din paranteza sunt aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform legislatiei nationale aplicabile.

EUR/ha Terenuri agricole Terenuri neagricole
Campie Deal Munte Campie Deal Munte
Prima 1 (randul 1+randul 2 + randul 3)
1 Proiect tehnic

Cost elaborare proiect tehnic de impadurire = VB + n x VM x 2%, in care:

VB – 590 (476) euro

n (ha) – suprafata totala solicitata a fi impadurita in baza schemei de ajutor de stat

VM (euro) – 8.889 (7169) euro

2 Infiintare 3994 (3221) 2528 (2039) 2619 (2112) 4393 (3543) 2639 (2128) 2730 (2202)
3 Imprejmuire 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749)
Prima 2 (randul 4…9 + randul 10…11 + randul 12)
Lucrari de intretinere (maximum 6 ani)
4 Intretinere anul 1 1138 (918) 1443 (1164) 487 (393) 1138 (918) 1443 (1164) 487 (393)
5 Intretinere anul 2 2423 (1954) 1923 (1551) 1295 (1044) 2423 (1954) 1923 (1551) 1295 (1044)
6 Intretinere anul 3 1671 (1348) 1438 (1160) 1198 (966) 1671 (1348) 1438 (1160) 1198 (966)
7 Intretinere anul 4 899 (725) 834 (673) 109 (88) 899 (725) 834 (673) 109 (88)
8 Intretinere anul 5 632 (510) 465 (375) 109 (88) 632 (510) 465 (375) 109 (88)
9 Intretinere anul 6 632 (510) 465 (375) 55 (44) 632 (510) 465 (375) 55 (44)
Lucrari de ingrijire (2 ani)
10 Ingrijire 1 191 (154) 191 (154) 191 (154) 191 (154) 191 (154) 191 (154)
11 Ingrijire 2 157 (127) 157 (127) 262 (211) 157 (127) 157 (127) 262 (211)
Compensatii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani)
12 Marja neta standard 190 190 190

 

Detinatorii de terenuri agricole si neagricole proprietate a statului si/sau detinatorii de terenuri agricole si/sau neagricole proprietate a unitatilor administrativ teritoriale (UAT) sau asociatii ale acestora, beneficiaza numai de sprijinul acordat in baza Primei 1.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE