pomi fructiferi

Noua lege a Pomiculturii se afla in dezbatere publica. Vezi care sunt principalele modificari aduse

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a lansat de curand in dezbatere publica proiectul de ordonanta pentru modificarea si completarea Legii Pomiculturii nr. 348/2003.

Una dintre principalele modificari ale actului normativ are in vedere extinderea patrimoniului pomicol.

Astfel, in cadrul articolului 4, alineatul 1, patrimoniul pomicol din Romania se compune din: exploatatii de pomi, duzi, arbusti fructiferi si capsun (indiferent de sistemul de cultura), inclusiv terenurile in pregatire pentru plantare si terenurile din intravilan plantate cu pomi, duzi, arbusti fructiferi si capsuni; din pepiniere pomicole pentru material de inmultire (pre-baza, baza si certificat) si pepiniere producatoare de material de plantare fructifer, inclusiv terenurile pentru asolamente; precum si din resursa genetica pomicola (colectii), campurile de ameliorare, culturile de concurs, loturile tehnologice demonstrative, baze experimentale pilot, loturi de transfer tehnologic.

De asemenea, o alta serie de modificari apar si in cadrul articolului 13, privind eliberarea autorizatiilor de plantarea. Acestea se vor face in baza solicitarilor scrise ale beneficiarilor, adresate DAJ, care sa cuprinda urmatoarele documente:

  • cererea de eliberare a autorizatiei de plantare;
  • dovada utilizarii legale a terenului – copie de pe dovada proprietatii sau contract de arenda, de comodat, de inchiriere sau orice alta forma de cedare a dreptului de folosinta asupra terenului;
  • pentru plantatiile pomicole care se incadreaza in prevederile alin. (2), un exemplar original al proiectului de infiintare a plantatiei pomicole.

In cazul plantatiilor care se infiinteaza si intra sub incidenta prevederilor art. II lit. d) din Legea nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, se emite de catre DAJ un aviz in care se precizeaza ca solicitantul indeplineste cerintele pentru eliberarea unei autorizatii de plantare.

O alta schimbare importanta va avea loc si pentru cultura nucului. Astfel, noul act normativ are la articolul 17 urmatorul cuprins. Cultura nucului pentru exploatatii comerciale se face numai cu pomi altoiti. Cultura nucului din categoria pomi razleti si aliniamente este supusa si urmatoarelor prevederi speciale, respectiv:

  • plantarea nucilor se poate face si cu materialul biologic inmultit sexuat si selectionat, provenit din pepiniere autorizate; terenurile supuse eroziunii se pot planta si cu biotipuri locale provenite de la pepiniere silvice;
  • taierea nucilor si castanilor comestibili din categoria pomi razleti, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizatiei-model prevazute in anexa nr. 3;
  • cererea pentru taierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi razleti solicitata de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel putin 30 de zile inaintea executarii taierii, iar aceasta se verifica si se aproba de specialistii directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
  • criteriile care stau la baza documentatiei in vederea autorizarii taierii nucilor razleti/castanilor comestibili sunt: pomii sunt imbatraniti si prezinta ramuri uscate in proportie de 60% din coroana; pomii sunt amplasati intr-un perimetru unde urmeaza sa se construiasca obiective de interes national sau de interes al comunitatii locale; pomii sunt amplasati pe aliniamentele drumurilor nationale si se pune in pericol siguranta circulatiei rutiere.

Totodata, noua lege a Pomicultorii prevede ca Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa organizeze inventarierea patrimoniului pomicol o data la 5 ani. Procedurile pentru desfasurarea inventarierii si modelul formularelor pentru inventarierea plantatiilor pomicole se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE