Normele de ecoconditionalitate pe care fermierii trebuie sa le respecte pentru a primi subventiile

Facebook
Twitter

Fermierii romani care acceseaza plati directe, ajutoare nationale tranzitorii, precum si plati compensatorii de dezvoltare rurala trebuie sa respecte o serie de norme obligatorii privind ecoconditionalitate. In cazul nerespectarii lor, agricultorii pot fi sanctionati sau isi pot pierde cu totul subventiile, potrivit „Ghidului fermierului privind ecoconditionalitate”.

De exemplu, fermierii trebuie sa respecte cerintele legale in materie de gestionare (SMR) si Standardele privind Bunele conditii agricole si de mediu ale terenurilor (GAEC), grupate pe urmatoarele domenii: Mediu, schimbari climatice, bune conditii agricole ale terenurilor; Sanatatea publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor; Bunastarea animalelor.

Pentru anul 2016, normele privind ecoconditionalitatea cuprind si obligatia pastrarii raportului dintre suprafata terenurilor destinate pajistilor permanente si suprafata agricola totala, declarate de fermieri in anul 2007, numit raport de referinta.

Nerespectarea de catre fermieri a normelor de ecoconditionalitate conduce la reducerea platilor sau excluderea de la plata, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai multi ani cu exceptia cazurilor de forta majora si respectiva circumstantelor exceptionale (cf. art. 91, 97 si 99 din Reg. (CE) nr. 1306/2013, respectiv OMADR pentru aprobarea sistemului de sanctiuni, pentru Campania 2016), care au impiedicat respectarea acestor norme (cf. Art.30 din O.U.G.3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare):

 • – decesul beneficiarului;
 • – incapacitatea profesionala pe termen lung a beneficiarului;
 • – o catastrofa naturala grava, care afecteaza puternic exploatatia agricola;
 • – distrugerea accidentala a cladirilor destinate cresterii animalelor, aflate pe exploatatie;
 • – o epizootie sau o boala a plantelor care afecteaza partial sau integral septelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
 • – exproprierea intregii exploatatii agricole sau a unei mari parti a acesteia, daca exproprierea respectiva nu ar fi putut fi anticipata la data depunerii cererii.

Domeniul: Sanatate publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor

Aspectul: Siguranta alimentara

 • SMR 4 – Principii si cerinte generale ale legislatiei alimentare si proceduri in domeniul sigurantei produselor alimentare;
 • SMR 5 – Interzicerea utilizarii anumitor substante cu efect hormonal sau tireostatic si a substantelor betaagoniste in cresterea animalelor

Aspectul.: Identificarea si inregistrarea animalelor

 • SMR 6 – Identificarea si inregistrarea suinelor;
 • SMR 7 – Identificarea si inregistrarea bovinelor;
 • SMR 8 – Identificarea si inregistrarea animalelor din speciile ovina si caprina.

Aspectul: Bolile animalelor

 • SMR 9 – Prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme de encefalopati spongiforme transmisibile (EST).

Aspectul: Produse de protectie a plantelor

 • SMR 10 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor.

Domeniul:Bunastarea animalelor

Aspectul: Bunastarea animalelor

 • SMR 11 – Norme minime privind protectia viteilor;
 • SMR 12 – Norme minime de protectie a porcinelor;
 • SMR 13 – Protectia animalelor de ferma.

Sanctiunile administrative pentru cazurile de nerespectare de catre fermieri a cerintelor obligatorii in domeniul bunastarii animalelor, se aplica incepând cu data de 01.01.2016, conform Reg. (CE) nr. 1306/2013, Art. 98

Orice fermier care solicita sprijin financiar din fonduri europene si nationale trebuie sa respecte aceste norme pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatatiei, indiferent de marimea lor (inclusiv pe cele neeligibile si pe cele care nu mai sunt folosite in scopul productiei).

Fermierii care participa la „Schema simplificata pentru micii fermieri” nu primesc sanctiuni administrative pentru nerespectarea eco-conditionalitatii (art. 92 din Reg. (UE) nr. 1.306/2013).

In anexa la Ordinul MADR nr. 352/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt definite normele de eco-conditionalitate ce trebuie respectate de fermierii români incepând cu 1.01.2016, incadrate pe urmatoarele domenii:

Domeniul: Mediu, schimbari climatice si bunele conditii agricole ale terenurilor

Aspectul: Apa

 • SMR 1 – Protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;
 • GAEC 1 – Crearea/mentinerea benzilor tampon (fâsiilor de protectie) in vecinatatea apelor de suprafata;

1. Se mentin fâsiile de protectie existente pe terenurile agricole situate in vecinatatea zonelor de protectie a apelor de suprafata stabilite in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu. Latimea minima a fâsiilor de protectie este de 1m pe terenurile cu panta de pâna la 12% si de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apa.

2. In cazul in care pe terenul agricol situat in vecinatatea zonelor de protectie a apelor de suprafata nu exista fâsii de protectie, fermierul are obligatia infiintarii si mentinerii acestor fâsii, in conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole.

 • GAEC 2 – Respectarea procedurilor de autorizare, in cazul utilizarii apei pentru irigatii in agricultura; Se respecta prevederile legale privind utilizarea apei pentru irigatii in agricultura.
 • GAEC 3 – Protectia apelor subterane impotriva poluarii.

Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea pe teren si infiltrarea in sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura.

Aspectul: Sol si stoc de carbon

 • GAEC 4 – Acoperirea minima a solului: Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa ramâna nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei.
 • GAEC 5 – Gestionarea minima a terenului care sa reflecte conditiile locale specifice pentru
  limitarea eroziunii;

1. Lucrarile solului, inclusiv semanatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prasitoare, se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel.

2. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

 • GAEC 6 – Mentinerea nivelului de materie organica din sol, inclusiv interdictia de a incendia miristile arabile.

1. Floarea-soarelui nu se cultiva pe acelasi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.

2. Este interzisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum si a vegetatiei pajistilor permanente

Aspectul: Biodiversitate

 • SMR 2 – Conservarea pasarilor salbatice.
 • SMR 3 – Conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica.

Aspectul: Peisaj, nivelul minim de intretinere

 • GAEC 7 – Pastrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolati si terasele existente pe terenul agricol, luând masuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetatiei nedorite si asigurarea unui nivel minim de intretinere a terenului agricol.

1. Se pastreaza elementele de peisaj, incluzând arborii izolati si terasele existente pe terenul agricol.

2. Fermierii trebuie sa previna instalarea vegetatiei nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe terenul agricol necultivat.

3. Pajistile permanente se intretin prin asigurarea unui nivel minim de pasunat de 0,3 UVM/ha si/sau prin cosirea lor cel putin o data pe an.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE