Norme tehnice control import, export, reexport

Facebook
Twitter

In Monitorul Oficial de joi, 21 aprilie 2016, respectiv vineri 22 aprilie 2016, au fost publicate 6 acte normative aplicabile operatorilor economici ce efectueaza operatii de comert international, cu precadere importuri si exporturi.

Acestea privesc stabilirea contingentelor tarifare, procedurile de determinare a originii marfurilor si proceduri de control. Astazi ne vom opri asupra noilor proceduri de control aferente importului, exportului si reexportului de bunuri.

OpANAF nr. 1194 din 13 Aprilie 2016 – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, OpANAF  nr. 1195 din 13 Aprilie 2016 – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului si OpANAF nr. 1196 din 13 Aprilie 2016 – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare şi completare a notificarii de reexport se adreseaza operatorilor economici ce efectueaza activitati de comert cu operatori economici din state terte.

„Legiuitorul adopta proceduri de control electronic al formalitatilor si al activitatilor de import, export si reexportul unor bunuri, proceduri ce intra in vigoare de la data de 1 mai.  Aceste proceduri sunt corelate cu reglementarile vamale ale Comunitatii Europene si utilizeaza aplicatia informatica respectiv formularele utilizate si de alte state membre. In principiu, observam accentuarea utilizarii sistemelor electronice in activitatile de control fata de interventia factorului uman”, arata consultantul fiscal Adrian Benta.

OpANAF nr. 1194/2016 reglementeaza procedura controlului pentru exporturi. Aceasta se bazeaza pe aplicatia informatica ECS-RO iar normele tehnice de utilizare a sistemului de control al exportului se aplica tuturor marfurilor ce urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii si sunt insotite de o declaratie prealabila la iesire.

Declaratia prealabila la iesire poate sa aiba una dintre urmatoarele forme:

  • declaratie vamala, când marfurile sunt scoase de pe teritoriul vamal al Comunitatii si sunt plasate intr-un regim vamal ce solicita un astfel de document;
  • declaratie de reexport;
  • o declaratie sumara de iesire.

Procedura controlului la export este dezvoltata in functie de aceste particularitati, tinand cont de situatiile ce pot aparea in realizarea exportului, respectiv depozitare, iesire dintr-un depozit, transport etc.

In cazul in care sistemul electronic nu functioneaza conform parametrilor aprobati, procedura prevede si o masura alternativa la declararea marfurilor destinate exportului.

In acest sens, amintim si faptul ca sunt agreate si termenele maxime in care biroul vamal efectueaza si verificari efective pentru inchiderea procedurilor de export.

OpANAF nr. 1195/2016 reglementeaza procedura controlului pentru importuri. Aceasta procedura se bazeaza pe aplicatia informatica ICS-RO.

In principiu, o declaratie vamala de import se va depune in format electronic utilizandu-se semnatura digitala.

Procedura stabileste modul de acceptare a declaratiei de import, corectare si invalidare a acestui formular, in functie de situatiile concrete.

Exista posibilitatea efectuarii unei inspectii fizice a marfurilor importate, caz in care se notifica importatorul.

Prin OpANAF nr. 1196/2016 se introduce procedura de control pentru bunurile supuse reexportului. Aceasta foloseste ca formular principal Notificarea de reexport. Notificarea de reexport presupune ca marfurile din afara Uniunii Europene sa fie reexportate intr-o zona libera sau intr-un depozit temporar pentru care inca nu s-a depus o declaratie de reexport sau o declaratie sumara de iesire din spatiul vamal al Comunitatii.

Ordinul adopta formularele necesare si etapele de aplicare efectiva a procedurii de reexport.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE