Noi reguli privind implementarea sistemelor din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare. Ce costuri se adaugă pe lista producătorilor

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern, care prevede reguli mai stricte privind modelul şi utilizarea logo-ului naţional pentru produsele cu denumire de origine, indicaţie geografică sau specialitate tradiţională garantată.

Hotărârea defineşte termenii utilizaţi şi stabileşte autorităţile responsabile cu verificarea documentaţiei pentru obţinerea protecţiei sistemelor de calitate ale produselor agricole şi alimentare, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 şi cu verificarea pe piaţă a etichetării şi utilizării logo-ului naţional sau comunitar, după cum urmează:

  1. Autoritatea responsabilă cu verificarea documentației pentru obţinerea protecţiei sistemelor de calitate ale produselor agricole și alimentare – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
  2. Organism de inspecţie şi certificare – entitate acreditată de Asociaţia de Acreditare din România sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA şi recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
  3. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – organismul responsabil cu verificarea pe piață a etichetării și utilizării logo-ului comunitar sau național;
  4. Logo naţional – simbolul naţional care figurează pe etichetele produselor agricole sau alimentare româneşti care se comercializează sub o denumire înregistrată în Registrul Naţional al Sistemelor de Calitate.

Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor agricole şi produselor alimentare destinate consumului uman.

„Realitatea datelor cuprinse în caietul de sarcini se verifică şi se certifică de către organisme de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1151/2012. Costurile aferente verificării şi certificării realităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini, precum şi cele aferente controlului respectării caietului de sarcini sunt suportate de grupul de producători vizat de controlul respectiv”, se precizează în documentul citat.

Verificarea pe piaţă a etichetării şi utilizării logoului comunitar sau naţional ale produselor ce beneficiază de protecţia sistemelor de calitate se face de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, potrivit normelor comunitare şi naţionale în vigoare.

Regulile specifice privind modelul şi utilizarea logo-ului naţional pentru produsele cu denumire de origine, indicaţie geografică sau specialitate tradiţională garantată care au fost înregistrate în Registrul sistemelor de calitate care au dobândit sau care vor dobândi protecţie naţională se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE