Noi reguli pentru producerea si comercializarea sfeclei de zahar

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect de ordin privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar – recolta anului de comercializare 2017/2018.

Conform documentului, se recunoaste de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Acordul interprofesional pentru sfecla de zahar – recolta anului de comercializare 2017/2018, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Contractele de producere, cumparare, livrare si plata a sfeclei de zahar destinate industrializarii din recolta anului de comercializare 2017/2018, incheiate intre producatorii de sfecla de zahar si societatile comerciale producatoare de zahar din sfecla de zahar, vor respecta conditiile stabilite in Acordul interprofesional pentru sfecla de zahar.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia generala politici agricole, directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti si prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, urmareste si controleaza modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Membrii semnatari ai prezentului acord interprofesional, si anume: Federatia Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania, denumita in continuare FCSZR; Asociatia Producatorilor de Zahar din Sfecla de Zahar din Romania; Asociatia Patronatul Zaharului din Romania, au incheiat prezentul acord interprofesional privind contractarea, producerea, transportul, receptia si plata sfeclei de zahar din recolta anului de comercializare 2017/2018, destinata industrializarii, denumit in continuare AIP.

AIP isi propune sa reglementeze de o maniera unitara, la nivel national, relatiile dintre parteneri (cultivatori de sfecla de zahar, respectiv societati comerciale producatoare de zahar).

AIP isi propune sa asigure contractul de baza privind producerea, cumpararea, livrarea si plata sfeclei de zahar, (CPCLP) precum si clauzele generale ale acestuia, respectand interesele generale ale partenerilor din filiera zaharului.

AIP isi propune sa asigure cadrul general de functionare si dezvoltare a industriei zaharului din Romania si integrarea acestuia in structurile europene.

AIP isi propune sa asigure durabilitatea sectorului agroindustrial al filierei zaharului, contribuind la cresterea productiei nationale de zahar la un nivel care sa puna in valoare potentialul culturii de sfecla de zahar din Romania si sa satisfaca necesarul national de consum.

AIP este valabil pentru campania de sfecla de zahar din anul de comercializare 2017/2018, clauzele generale putand fi modificate prin negocieri intre membrii semnatari. Respectarea clauzelor AIP este obligatorie pentru toti membrii afiliati structurilor profesionale semnatare.

Partile au cazut de acord ca pentru recolta anului de comercializare 2017/2018 sa colaboreze in vederea obtinerii unei cantitati cat mai mari de zahar alb din sfecla de zahar.

In functie de productia de zahar planificata, societatile comerciale producatoare de zahar vor determina cantitatea necesara de sfecla de zahar si suprafata necesara a fi contractata, pe care le pot comunica asociatiilor de cultivatori de sfecla de zahar din zona de aprovizionare, pana la inceperea campaniei de contractare a sfeclei de zahar.

Intre cultivator si societatea comerciala producatoare de zahar va fi intocmit un contract de producere, cumparare, livrare si plata a radacinilor de sfecla de zahar, denumit in continuare CPCLP, al carui model este cuprins in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul AIP, recunoscut de catre MADR prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale ca instrument legal pentru aplicarea schemelor de sprijin pentru agricultori pentru recolta anului de comercializare 2017/2018.

Atat societatile comerciale producatoare de zahar, cat si asociatiile producatorilor de sfecla de zahar vor colabora pentru informarea fermierilor asupra modului de completare a documentatiei privind subventiile si ajutoarele de stat pentru cultura sfeclei de zahar.

CPCLP este semnat de cultivator si societatea comerciala producatoare de zahar si este obligatoriu in toate atributele sale pentru acestia.

CPCLP este documentul in care se stabilesc clauze contractuale speciale privind relatia dintre un cultivator definit si societatea comerciala producatoare de zahar cu care acesta a incheiat angajamentul. Clauzele CPCLP vor respecta clauzele generale ale AIP, care il insotesc de drept pe toata perioada valabilitatii lui.

Partenerii CPCLP pot denunta in caz de litigiu doar clauzele derivate din acesta, nu si clauzele AIP. Cultivatorii de sfecla de zahar beneficiaza de plati reprezentand ajutorul national tranzitoriu si sprijinul cuplat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Cultivatorii de sfecla de zahar beneficiaza de platile prevazute la punctul 2.7 daca CPCLP se vizeaza de reprezentantul directiei pentru agricultura judetene (DAJ) pe a carei raza teritoriala se afla terenul cultivat cu sfecla de zahar si daca, in urma verificarilor efectuate in lunile iulie sau august, se constata respectarea conditiilor agrotehnice, suprafata existenta in contract si asigurarea unei densitati medii conforme reglementarilor legale; lipsa vizei pe contract determina neeligibilitatea la ajutorul national tranzitoriu si a sprijinului cuplat pentru cultivatorii de sfecla.

Sprijinul cuplat se acorda cultivatorilor de sfecla de zahar daca fac dovada comercializarii unei productii minime de 26.400 Kg/ha, utilizarii semintei certificate si a vizei aplicate pe CPCLP, potrivit pct. 2.8.

Producerea/Cultivarea sfeclei de zahar

In CPCLP vor fi specificate atat suprafata cultivata, cat si productia neta de sfecla de zahar scontata a se obtine. Contractantii de sfecla de zahar, asociati sau neasociati in structuri profesionale sau interprofesionale, si societatile comerciale producatoare de zahar pot sa
asigure contra cost:

-samanta de sfecla de zahar necesara infiintarii culturii, pentru suprafata contractata, direct sau prin societati comerciale specializate;

-serviciile de indrumare tehnologica a cultivatorilor, indiferent de suprafata/cantitatea contractata.

Samanta utilizata la infiintarea culturii de sfecla de zahar trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare, daca cultivatorii de sfecla intentioneaza sa beneficieze de subventii.

Cultivatorii se obliga sa respecte tehnologia recomandata de societatea comerciala producatoare de zahar si sa permita accesul reprezentantilor acesteia pentru a executa monitorizarea evolutiei culturii, obligandu-se sa execute lucrarile tehnologice solicitate de acestia la termenele stabilite.

Periodic, de la inceperea contractarii si pana la terminarea recoltarii si prelucrarii sfeclei de zahar, societatile comerciale producatoare de zahar se obliga sa transmita MADR, APIA si FCSZR datele statistice specifice. Ca un minim de informatii necesar, fiecare societate comerciala producatoare de zahar are obligatia transmiterii de date privind suprafata cultivata, cantitatea de zahar obtinuta din sfecla pentru care s-au incheiat contractele de livrare continutul de zahar stipulat si estimat, precum si randamentul preconizat.

La sfarsitul campaniei, datele din bilant vor cuprinde si nr. de contracte, cantitatea de sfecla, pretul mediu de achizitie la nivel national. Partile se obliga sa furnizeze autoritatilor competente si alte informatii pe care acestea le considera necesare, la termenele si /sau periodicitatea cerute de acestea.

Proiectul de Ordin se afla in dezbatere publica, timp de 10 zile, pe site-ul Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE