Noi reguli pentru plata subvențiilor și a fondurilor europene în perioada 2015-2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se stabilește cadrul general pentru aplicarea procedurilor de depunere, evaluare, selecție, contractare, achiziții, plată, control și monitorizare aferente proiectelor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020.

Totodată, Hotărârea de Guvern constituie temeiul pentru adoptarea actelor normative subsecvente și a celor procedurale necesare implementării acestui nou program, o prelungire  a Programului Național de Dezvoltare Rurală, din exerciţiul  financiar anterior, 2007-2013.

Dintre aspectele reglementate de actul normativ, menționăm:

  • Stabilirea regulilor generale de implementare privind măsurile de investiții, măsurile de sprijin forfetar, măsurile cu caracter compensatoriu, măsurile de formare profesională etc.;
  • Condițiile în care un solicitant poate depune mai multe proiecte;
  • Condițiile de eligibilitate a cererii de finanțare;
  • Condițiile generale în situația modificării angajamentelor asumate voluntar de către beneficiarii măsurilor compensatorii;
  • Stabilirea regulilor specifice Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală;
  • Stabilirea regulilor privind ajutoarele de minimis, ajutoarele exceptate și a celor specifice ajutoarelor de stat.

Reglementările promovate prin acest act normativ sunt esențiale pentru realizarea absorbției sprijinului financiar alocat de Uniunea Europeană pentru România din FEADR și, implicit, pentru realizarea obiectivelor Politicii Agricole Comune și a Programului Național de Dezvoltare Rurală.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE