Printr-un ordin comun al Ministrului Muncii si al Ministrului Finantelor Publice se introduce o noua procedura de aplicare a normelor de lucru pentru Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional efectuate de zilieri.

„Din punct de vedere fiscal si din punctul de vedere al documentelor de evidenta a activitatii zilierilor nu am identificat modificari majore. Ordinul aduce ca noutate si ca punct de substanta respectarea muncii din punctul de vedere al procedurilor respectiv identificam elemente noi privind cooperarea cu autoritatile daca exista accidente de munca si alte cazuri similare”, spune consultantul fiscal Adrian Benta.

Evidenta activitatii zilierilor se realizeaza prin completarea Registrului special de evidenta a zilierilor, formular cu regim special, în care se completeaza în ordine cronologica toate angajarile de zilieri.

Registrul se achizitioneaza de la inspectoratul teritorial de munca si va fi numerotat, parafat si legat. Inregistrarea unui ziler în registru se face folosind litere mari de tipar cu mentiunea numelui si prenumelui, respectiv a initialei tatalui. Registrul se întocmeste zilnic cu exceptia perioadelor în care nu se apeleaza la zilieri, fara a se lasa pagini sau pozitii libere în curpinsul registrului.

Plata zilierului se face în fiecare zi lucrata, la sfarsitul programului de lucru. Prin exceptie, partile pot agrea plata remuneratiei zilierului fie la sfarsitul saptamanii, fie la sfarsitul perioadei de angajare, caz în care se va semna un acord între angajator si zilier, acord tipizat reglementat de actul analizat astazi.

„Din punct de vedere declarativ, venitul zilierului este supus impozitului pe venitul din salarii, impozitat cu procentul de 16%. Desigur, legea de baza, nr. 52/2011, stabileste faptul ca nu se datoreaza asigurari sociale pentru veniturile încasate de un zilier si implicit acesta nu va beneficia de prestatii sociale”, declara consultantul fiscal Adrian Benta.

Procedura prevazuta de actul normativ este dezvoltata în cazul în care a avut loc un incident în care au fost implicati zilierii din perspectiva protectiei muncii.

Orice eveniment în care a fost implicat un ziler va fi comunicat de angajator catre inspectoratul teritorial de munca sau catre organele de urmarire penala, dupa caz.

Prin eveniment declarabil întelegem accidente produse în timpul procesului de munca, care au antrenat decesul sau vatamari ale organismului zilierului, ce au condus la o incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice. Tot eveniment raportabil este si situatia în care o persoana este data disparuta.

Inspectoratul teritorial de munca analizeaza aceste evenimente si sesizeaza inspectia muncii tinand cont de efectele incidentului, astfel:

a) evenimentul care a avut ca urmare un deces;

b) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;

c) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate;

d) evenimentul care a avut ca urmare dispariţia unei/unor persoane.

Fiecare dintre aceste situatii sunt dezvoltate din punct de vedere normativ, legiuitorul adoptand o procedura de aplicare.