Noi reguli pentru obtinerea subventiilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat de curand pe propriul site un proiect legislativ privind modificarea Ordinului 619/2015 care stabileste criteriile si modul in care sunt gestionate schemele de plati directe.

Va prezentam in cadrul acestui articol principalele modificari aduse Ordinului 619/2015.

La articolul 48, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c) pentru cultura infiintata incepand cu anul de cerere 2016, trebuie sa faca dovada ca utilizeaza samanta certificata in conformitate cu Legea nr. 266/2002 si cu Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, certificarea calitatii si comercializarea cartofului pentru samanta, denumit in continuare Ordinul nr. 1.266/2005, prin factura fiscala de achizitie a semintei de cartof, pentru cantitatea corespunzatoare suprafetei declarate, insotita de Autorizatia pentru producerea cartofului de samanta, vizata pentru anul curent de cerere, si documentul oficial de certificare a lotului de samanta sau Buletinul de analiza oficiala, cu mentiunea “samanta admisa pentru insamantare”, sau Buletinul de analiza oficiala cu mentiunea “Necesar propriu” si “Interzisa comercializarea” sau Documentul de calitate si conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor mentionate emis intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-o tara terta care are echivalenta conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficiala care poate tine loc de document de calitate si conformitate. In cazul utilizarii semintei certificate oficial din productia proprie, fermierul prezinta documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de samanta. Cantitatile minime de samanta necesare la hectar sunt incluse in anexa nr. 4.”

La articolul 68, alin. (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. e), cu urmatorul cuprins: „e) copie de pe avizele de insotire a marfii care atesta livrarea si de pe notele de intrare – receptie in unitatea de procesare din care sa rezulte livrarea si receptia a minimum 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, in perioada de referinta a anului de solicitare, precum si copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care sa reiasa obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.”

La alineatul (1) al articolului 74, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „h) animalele din categoria tineret mascul si/sau femel din rase de carne, tineret mascul si/sau femele metis cu rase de carne pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie detinute in aceeasi exploatatie cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatie si pana in momentul iesirii/pana la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz; momentul iesirii animalelor mentionate anterior trebuie sa fie cuprins intre ziua urmatoare inchiderii perioadei de depunere a cererii unice de plata pentru anul precedent si data depunerii cererii unice de plata pentru anul curent, iar prin exceptie, pentru anul de cerere 2015, acesta este cuprins intre data de 21 iunie 2014 si data depunerii cererii unice de plata la adresa/adresele exploatatiei cu cod ANSVSA/exploatatiilor cu cod ANSVSA mentionate in cerere. Animalele din categoria tauri din rase de carne, vaci din rase de carne si vaci metise cu rase de carne trebuie mentinute de beneficiar pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere fara penalizari a cererii unice de plata, in exploatatia/exploatatiile cu cod ANSVSA mentionate in cerere. Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 8 luni, respectiv a celor 6 luni au intrat sau au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in/din exploatatiile asociatiilor/ cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat.”

La articolul 75, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „d) sa aiba incheiat un contract pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plata, cu un prim – cumparator si cel putin un document fiscal care sa ateste livrarea laptelui sau, in cazul in care producatorul detine unitate proprie de procesare a laptelui sa detina copie de pe cel putin un aviz de insotire a marfii si de pe o nota de intrare – receptie care atesta livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare, precum si copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care sa reiasa obiectul de activitate, respectiv procesare lapte, sau in cazul vanzarilor directe, sa detina carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispozitie de incasare a valorii aferente laptelui comercializat/factura fiscala care sa ateste vanzarea laptelui sau a produselor lactate;”

La articolul 78, alineatul (5), litera c), dupa punctul (iv) se introduce un nou punct, (v), cu urmatorul cuprins: „(v) copie de pe cel putin un aviz de insotire a marfii care atesta livrarea si de pe o nota de intrare – receptie in unitatea de procesare din care rezulta livrarea si receptia laptelui la unitatea proprie de procesare, precum si copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care sa reiasa obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.”

Actul normativ se afla in dezbatere publica timp de 10 zile pe site-ul Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE