Noi reguli pentru contribuția la sănătate datorată pe venitul din arendă

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

În Monitorul oficial din 11 februarie 2014, a fost publicat un ordin emis de  ANAF,  prin care se adoptă formularele pentru stabilirea contribuției de asigurări de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, inclusiv a terenurilor agricole.

Ordinul ANAF privind contribuţia sănătate pentru venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevede că, începând cu 1 ianuarie 2014, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt în sfera contribuţiei individuale la asigurările de sănătate datorate de persoanele fizice pentru astfel de venituri, conform art. 296^22 şi art. 296^24 din Codul fiscal. Contribuţia se decontează către buget prin două proceduri diferite, astfel:

  • pentru contractele de arendă, contribuţia se reţine de către plătitorul arendei şi se achită la buget. Contribuţia se declară în baza declaraţiei 112.
  • pentru persoanele ce realizează venituri din chirii, contribuţia este determinată de ANAF în baza declaraţiilor de venit 220 – declaraţie estimativă de venit şi 200 – declaraţie anuală finală de venit.

Pentru ambele situaţii, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări de sănătate nu poate să depăşească de 5 ori salariul mediu brut pe economie, respectiv 11.490 lei. Stabilirea obligaţiilor de plată se face în cursul anului de către organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat/declaraţiei privind venitul realizat, potrivit regulilor prevăzute la art. 82 din Codul fiscal.

În decizia de impunere prin care se stabilesc plăţile anticipate, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole şi a celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic, se evidenţiază lunar, iar plata acestei contribuţii se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Potrivit art.296^22 alin.(2^1) din legea menţionată, baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, iar încadrarea în plafonul maxim se face de către organul fiscal prin decizia de impunere privind plăţile anticipate. Astfel, baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) nu poate fi mai mică de 850 lei, cât este salariul minim brut valabil de la 1 ianuarie 2014, și nici mai mare de 11.490 lei, adică de cinci ori salariul mediu brut. La fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2014, s-a luat în calcul un câștig salarial mediu brut de 2.298 lei, astfel că valoarea maximă a contribuțiilor la sănătate datorate pentru veniturile din închirierea terenurilor agricole nu poate fi mai mare de 11.490 lei.

Practic, suma asupra căreia se va aplica cota de 5,5% a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate nu va fi mai mică de 850 lei și poate depăși 11.490 lei, ceea ce înseamnă că o persoană care obține doar venituri din chirii și nu are niciun fel de cheltuieli ocazionate de aceste venituri va plăti o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) în valoare de minim 46,75 lei și maximum 631,95 de lei.

Având în vedere introducerea plafonului maxim pentru stabilirea bazei de calcul în cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se face la nivelul tuturor contractelor încheiate de contribuabili, fapt ce a condus la diferenţierea acestui sistem de impunere faţă de cel de stabilire a impozitului pe venit, care presupune stabilirea obligaţiilor de plată pe baza fiecărui contract încheiat între părţi.

În consecinţă, este necesar ca stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate să se facă printr-un formular distinct, formularul 650, care va fi utilizat pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia persoanelor fizice care au realizat venituri din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, care califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi independente,  sau a celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE