Noi reguli pentru accesarea banilor europeni

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect de lege privind aprobarea prelungirii perioadei de referinta aferenta ultimului an al angajamentelor derulate in cadrul Masurii 215.

Proiectul se refera mai exact la platile privind bunastarea animalelor pentru sesiunea 1 pachet a) suine si pachet b) pasari pana la 31.12.2017 si pentru sesiunea 3 pachet a) suine si sesiunea 2 pachet b) pasari pana la 31.12.2019, precum si pentru aprobarea modelului formularelor de rectificare a cererilor de plata depuse in anul 2017 de benficiarii aflati in ultimul an de angajament din cadrul Masurii 215 Plati privind bunastarea animalelor – Pachetul a) Porcine si Pachetul b) Pasari.

Potrivit documentului legislativ, sunt redactate noi modele ale formularelor de rectificare a cererilor de plata aferente masurii 215, pentru pachetele dedicate sectorului de pasare si carne de porc.

Vor depune formularele de rectificare a cererilor de plata conform modelului prevazut la art.2 beneficiarii masurii 215 – pachetul a) – Plati in
favoarea bunastarii porcinelor, care au depus cereri de plata in anul 2017 in conformitate cu prevederile:

a) Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.149/2012 pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind masura 215 – Plati privind bunastarea animalelor – porcine (sesiunea 1), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 489 din 17 iulie 2012.

b) Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 6/2013 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind masura 215 – Plati in favoarea bunastarii porcinelor(sesiunea 2), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 31 din 14 ianuarie 2013.

c) Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 704/2013 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind masura 215 Plati privind bunastarea animalelor – pachet a) – Plati in favoarea bunastarii porcinelor si pachet b) – Plati in favoarea bunastarii pasarilor(sesiunea 3), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 362 din 16 mai 2014.

d) Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererii de plata pentru masura 215 – pachet a) porcine – Plati in favoarea bunastarii animalelor si a modelului cererii de plata pentru masura 215 – pachet b) pasari – Plati in favoarea bunastarii animalelor.

Vor depune formulare de rectificare a cererilor de plata conform modelului prevazut la art.3 beneficiarii masurii 215 – pachetul b) – Plati in favoarea bunastarii pasarilor, care au depus cereri de plata in anul 2017 in conformitate cu prevederile:

  • a) Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.239/2012 pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind masura 215 – Plati privind bunastarea animalelor – pachetul b) – pasari (sesiunea 1), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 771 din 15 noiembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • b) Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.704/2014 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind masura 215 – Plati privind bunastarea animalelor – pachet a) – Plati in favoarea bunastarii porcinelor si pachet b) – Plati in favoarea bunastarii pasarilor (sesiunea 2) , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 362 din 16 mai 2014.
  • c) Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererii de plata pentru masura 215 – pachet a) porcine – Plati in favoarea bunastarii animalelor si a modelului cererii de plata pentru masura 215 – pachet b) pasari – Plati in favoarea bunastarii animalelor.

Pentru anul 2017, beneficiarii prevazuti la art. 4 si art. 5 ale prezentului ordin, vor depune formularele de rectificare a cererilor de plata pana la data de 31 mai 2017, conform prevederilor art.15 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste sistemul integrat de administrare si control, masurile de dezvoltare rurala si ecoconditionalitatea.

Formularele de rectificare prevazute la art. 2 si art. 3 pot fi depuse cu intarziere pana la data de 9 iunie 2017, intarzierea determinand o reducere de 1% pe zi lucratoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul respectiv. Art. 8 – (1) Cererile de plata rectificate depuse in anul 2017 vor acoperi efectivul estimat a fi realizat in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017.

Beneficiarii Masurii 215 din sesiunea 3 pachet a) suine si din sesiunea 2 pachet b) pasari vor depune cerere de plata pentru ultimul an de angajament aferent perioadei 01.01.2019 – 31.12.2019, in perioadele prevazute in OMADR 826/2016.

Pentru angajamentele in derulare in cadrul Masurii 215 – Plati privind bunastarea animalelor pentru sesiunea 1 pachet a) suine si pachet b) pasari si pentru sesiunea 3 pachet a) suine si sesiunea 2 pachet b) pasari perioadele de referinta privind ultimii ani de angajament precum si perioadele de depunere a deconturilor justificative prevazute in Anexele 1 – 4 ale OMADR 826/2016 se modifica conform celor prevazute in Anexa 1 a prezentului Ordin.

Proiectul legislativ se afla in consultare publica timp de o saptamana pe site-ul Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE