Noi reguli pentru acordarea certificatului de producator

Facebook
Twitter

Prin Ordinul nr. 550/4554/2018, Ministerul Agriculturii stabileste masuri mai clare pentru produsele din pietele agro-alimentare si impune anumite norme vanzatorilor care detin atestat de producator. Pe langa aceste conditii, producatorii vor trebui sa obtina un nou tip de certificate de producator dar si un alt tip de carnet de comercializare in piete a produselor agricole.

Dupa noile reguli, certificatul de producator pentru sectorul agricol poate fi eliberat de primari, persoanelor fizice care detin atestat de producator valabil si desfasoara o activitate economica in sectorul agricol, dupa verificarea in teren a existentei produselor ce urmeaza a fi comercializata dar si dupa obtinerea avizului consultativ de la una din structurile associative profesionale/patronale/sindicale din agricultura.

Dupa noile reglementari, carnetul de comercializare a produselor agroalimentare este valabil pentru 7 ani si va contine cate 7 file, una pentru fiecare an de valabilitate. In cazul in care producatorul solicita acest lucru, se vor putea emite mai multe carnete.

Continutul noului certificat de producator

,,Producatorii agricoli care desfasoara activitate economica au obligatia afisarii la locul de vanzare a etichetei de produs, care trebuie sa contina urmatoarele elemente:

1) numele si prenumele/denumirea producatorului;

2) denumirea produsului;

3) localitatea de origine;

4) data obtinerii produsului;

5) pretul de vanzare.”

Conditii de acordare a certificatului de producator

Numele, prenumele sot/sotie, rude/afini pana la gradul II, dupa caz – se inscriu numele si prenumele persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, in afara titularului atestatului de producator. Mai mult, domiciliul sot/sotie, rude/afini pana la gradul II, dupa caz se completeaza cu datele privind adresa de domiciliu inscrise in CI/BI.

Suprafetele cultivate si structurile corespunzatoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartofi, cereale, oleaginoase, vita-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masa, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care sa reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, detinute de titular.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE