Noi reguli la impozitarea veniturilor din silvicultură şi piscicultură

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ANAF a decis să modifice formularele privind declararea veniturilor, prin introducerea rubricilor necesare declarării veniturilor din silvicultură şi piscicultură în formularele 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate” şi 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei  fiscale” şi modificarea instrucţiunilor de completare a acestora, a anunțat instituția.

Prin normele metodologice date în aplicarea art.55 alin.(4) lit. m) şi art.90 din  Codul fiscal au fost reglementate, pe de-o parte, situaţiile în care plătitorul de venituri, rezident în România, are obligaţia reţinerii impozitului pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea desfăşurată în străinătate de salariaţi, iar pe de altă parte, obligaţiile declarative ale persoanelor fizice, beneficiare de venituri din salarii, care desfăşoară activitatea în străinătate.

„Având în vedere dispoziţiile referitoare la persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi persoanele fizice străine care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţiile de rezidenţă în România, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, precum şi faptul că, începând cu 1 februarie 2013, în sfera veniturilor impozabile au fost incluse şi veniturile din silvicultură şi piscicultură, este necesară adaptarea corespunzătoare a conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestora”, ANAF a decis să modifice formularele privind declararea veniturilor, se arată într-un comunicat remis de Fisc.

Ca urmare, va fi modificat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală nr.52/2012, după cum urmează:

  1. vor fi introduse rubrici necesare declarării veniturilor din silvicultură şi piscicultură în formularele 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate” şi 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei  fiscale” şi modificarea instrucţiunilor de completare a acestora;
  2. va fi introdusă, în formularul 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit“ o secţiune referitoare la persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi persoanele fizice străine care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţiile de rezidenţă în România, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România. Formularul 205 va cuprinde, distinct, informaţiile privind elementele de calcul a impozitului şi impozitul reţinut, în funcţie de locul de desfăşurare a activităţii salariale (în România sau în străinătate);
  3. vor fi modificate instrucţiunile de completare a formularelor.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE