Noi reglementari privind procedura de distrugere in antrepozit a produselor accizabile neconforme

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In Monitorul Oficial din 18 martie 2016 a fost publicata procedura de distrugere in antrepozit a produselor accizabile neconforme.

 „Actul normativ analizat astazi se adreseaza operatorilor economici ce desfasoara activitate in domeniul comertului cu produse accizabile, avand autorizate antrepozite fiscale de productie sau de depozitare. Caracteristica principala a acestor locatii consta in faptul ca produsele accizabile aflate in antrepozite pastreaza un regim suspensiv pentru plata accizei. Acest regim suspensiv pentru accize inceteaza la momentul eliberarii in consum a produselor accizabile. Prin eliberare in consum intelegem ca regula generala scoaterea unor produse din antrepozite pentru a fi vandute la clienti, situatie ce impune plata accizei”, arata consultantul fical Adrian Benta.

In cazul in care se impune distrugerea unor produse accizabile, situatie generata de cazuri fortuite, forta majora sau cand produsele nu corespund conditiilor legale de comercializare, pentru aceste produse nu se datoreaza acciza, si nu se considera o eliberare in consum.

In scopul diminuarii riscurilor fiscale, distrugerea acestor produse accizabile se face cu acordul si sub coordonarea autoritatii vamale.

Prezentul act normativ defineste notiunea de caz fortuit si forta majora, respectiv defineste notiunea de nerespectare a conditiilor legale de comercializare si adopta procedura aplicabila.

Distrugerea unor produse accizabile datorata unui caz fortuit este rezultatul unui eveniment ce nu putea fi prevazut si nici impiedicat de detinatorul antrepozitului fiscal, raportandu-ne la art. 1351 din Codul civil.

Distrugerea generata de forta majora este rezultatul unui eveniment extern, imprevizibil, invincibil si inevitabil reglementat de art. 1351 din Codul civil.

In aceste doua situatii, antrepozitul instiinteaza in scris autoritatea vamala in termen de 60 de zile de la producerea evenimentului. Instiintarea va fi insotita de dovezile aparitiei fortei majore sau a cazului fortuit.

Prin neindeplinirea conditiilor de comercializare ce conduc la distrugerea produselor accizabile intr-un antrepozit se inteleg urmatoarele cauze:

a) cauze legale, respectiv produsele accizabile nu corespund unor prevederi normative generate de legislatia protectiei consumatorului, protectiei sanatatii, protectiei mediului sau conformitatii produselor;

b) produsele accizabile nu sunt conforme cu specificatiile tehnice de produs sau cu conditiile de calitate insusite de operatorul economic. Avem in vedere termenele de valabilitate, parametrii fizici, chimici sau vizuali sau alte conditii privind standardul de produs asa cum il are definit operatorul economic.

In situatia in care produsele accizabile nu mai indeplinesc conditiile legale de comercializare si nici nu pot fi procesate, transformate, utilizate in scopul obtinerii unor produse ce pot fi comercializate, se depune la autoritatea vamala o cerere de aprobare a distrugerii acestor produse in termen de 180 de zile de la momentul constatarii neindeplinirii conditiilor legale de comercializare.

Aceasta cerere este insotita de un memoriu justificativ la care se anexeaza documentele ce confirma necesitatea distrugerii produselor accizabile cum ar fi rapoarte de evaluare emise de un laborator acreditat, procese verbale de analiza a calitatii, procese verbale de constatare a neconformitatii produsului etc.

In termen de 15 zile de la depunerea documentatiei complete, autoritatea vamala comunica antrepozitului decizia motivata privind permisiunea sau interzicerea distrugerii produselor accizabile.

 In cazul in care cererea antrepozitului este aprobata, distrugerea produselor neconforme trebuie sa se realizeze in 45 de zile de la aprobare, in prezenta unui reprezentant al autoritatii vamale. Cu aceasta ocazie, se consemneaza si distrugerea eventualelor timbre, banderole, marcaje.

 Daca distrugerea produselor neconforme se realizeaza dupa trecerea celor 45 de zile sau nu participa un reprezentant al vamii, pentru acestea se datoreaza plata accizei.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE