Noi reglementari privind procedura corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA

Facebook
Twitter

In Monitorul Oficial din 15 decembrie 2015, s-au publicat doua acte normative cu incidenta in domeniul fiscal, respectiv Procedura de corectare a erorilor materiale din decontul de TVA adoptata prin OpANAF nr. 3604/2014 si OpANAF nr. 3605/2015 ce modifica si adopta noi formulare din domeniul impozitului pe venitul persoanei fizice, cum ar fi Formularul 200, 201, 205 etc.

In materialul de fata ne vom opri asupra  aprocedurii corectiei materiale din decontul de TVA.

Ordinul nr. 3604/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata reglementeaza o noua procedura de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA depuse la autoritatea fiscala de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

„Subliniem faptul ca se corecteaza erori materiale cum ar fi erori de transcriere generate de preluarea inversata a unor sume din jurnale, preluarea eronata a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare, inregistrarea in decontul de TVA a unor sume la alte randuri decat cele ce sunt prevazute in deconturile de completare sau, o eroare foarte des intalnita, preluarea in decontul de TVA al perioadei curente a sumei solicitate la rambursare”, spune consultantul fiscal Adrian Benta.

Nu se supun procedurii erorile de inregistrare a TVA cum ar fi identificarea unor facturi omise la inregistrare, pentru acestea folosindu-se alta procedura de corectare, respectiv sumele aferente taxei se inregistreaza in rubricatia de „regularizare” din decontul perioadei curente.

Erorile materiale din deconturile de TVA se corecteaza atat din initiativa organului fiscal cat si la solicitarea persoanei impozabile.

In cazul in care corectarea se efectueaza din initiativa organului fiscal si pot fi identificate datele eronate, aceasta corectare materiala se face de catre compartimentul cu atributii pentru rambursarea TVA.

Daca compartimentul de specialitate nu poate identifica o cauza a erorii se va notifica in scris persoana impozabila ce are obligatia sa prezinte documentele justificative si sa ofere explicatiile necesare in scopul clarificarii situatiei.

Daca eroarea materiala se corecteaza la initiativa contribuabilului, acesta va depune la registratura organului fiscal o cerere de corectare a erorii materiale. Aceasta cerere este insotita de documentele justificative necesare pentru efectuarea corectiei.

Procedura nu enumera punctual ce documente justificative sunt necesare insa in practica, alaturi de cererea de corectare a erorilor se depune, de obicei:

  • deconturile de TVA eronate,
  • deconturile de TVA corectate,
  • jurnale de vanzari, jurnale de cumparari, dupa caz,
  • balanta si fisa de cont, dupa caz,
  • note explicative.

Trebuie retinut faptul ca, daca in urma corectarii erorii materiale rezulta o suma de TVA de rambursat aceasta se va prelua la sectiunea „Regularizari”, randul „Soldul sumei negative a TVA reportata din perioada precedenta”. Daca in urma corectarii rezulta o suma de plata, aceasta va fi preluata la sectiunea „Regularizari“, randul „Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente”.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE