Noi reglementari privind Codul fiscal, Legea contabilitatii sau casele de marcat

Facebook
Twitter

OUG nr. 57/2015 modifica punctual mai multe acte normative printre care Legea contabilitatii, OUG 28/1999 privind casele de marcat fiscale si chiar Codul fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015 si unele acte normative ce reglementeaza activitatea din sectorul exploatarii resurselor naturale ori energiei electrice si gazului natural.

Astfel, desi a fost anuntata anterior ca va fi implementata pana la data de 1 august 2017, procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale se va aproba, conform acestui act normativ, pana la data de 1 februarie 2018.

„Avand in vedere aceste modificari, avizele privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizati isi mentin valabilitatea pana la data expirarii, dar nu mai tarziu de data de 1 ianuarie 2017”, arata consultantul fiscal Adrian Benta.

De asemenea, comercializarea de catre distribuitorii autorizati sau de catre unitatile din reteaua acestora acreditate pentru comercializare a caselor de marcat, precum si altor sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care inglobeaza constructiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul de imprimare si afisajul client va fi posibila pana la data de 31 decembrie 2016.

Trebuie precizat ca activitatea de comercializare a acestor case de marcat dupa data de 1 ianuarie 2017 constituie contravenție si se sancționeaza cu amenda in cuantum de 3.000 lei.

„Incepand cu data de 1 octombrie 2016, Comisia autorizeaza numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale reprezentate de casele de marcat electronice fiscale si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care inglobeaza constructiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afisajul client, dispozitivul de salvare externa si dispozitivul de comunicatie externa care permite integrarea intr-un sistem informatic. Anterior, termenul era 1 aprilie 2016”, arata consultantul fiscal Adrian Benta.

Contribuabilii au obligația sa utilizeze aparatele de marcat electronice fiscale reprezentate de casele de marcat electronice fiscale, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care inglobeaza constructiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afisajul client, dispozitivul de salvare externa si dispozitivul de comunicatie externa care permite integrarea intr-un sistem informatic:

  • incepand cu data de 1 aprilie 2017 pentru operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili;
  • incepand cu data de 1 iulie 2017 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii;
  • incepand cu data de 1 noiembrie 2017 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici.

Procedura obtinerii avizului pentru noile aparate de marcat fiscale cat si metodologia si procedura de inregistrare a acestora in registrul national de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale vor fi aprobate pe parcursul anului 2016.

Totodata, actul normativ mentionat dispune ca masurile speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural adoptate prin OG nr. 5/2013 se aplica pana la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.

  • Impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale, reglementat de OG nr. 6/2013, se aplica pana la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.
  • Impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, introdus de OG nr. 7/2013, se aplica pentru veniturile suplimentare obtinute pana la data de 31 decembrie 2016, inclusiv.

In ceea ce priveste modificarile aduse Codului fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015, amintim:

A. Pentru persoanele retinute, arestate sau detinute care se afla in centrele de retinere si arestare preventive, care nu au venituri, pentru strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centrele special amenajate, calitatea de contribuabili/platitori de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate este indeplinita de Ministerul Afacerilor Interne.

B. Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv. Noutatea este ca aceasta valoare acum este intregita prin rotunjire in plus la un leu.

C. In ceea ce priveste reglementarile privind impozitarea veniturilor obținute in Romania de nerezidenți, declaratia informativa referitoare la platile de venituri sub forma dobanzilor facute catre persoane fizice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene ce se depune pana in ultima zi a lunii februarie pentru anul anterior, se aplica pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2016, respectiv pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2017 in relatia cu Austria.

In ceea ce priveste modificarile aduse Legii contabilitații, actul normativ stabileste ca in cazul in care in perioada inventarierii efectuate la finele anului intervin situatii speciale constand in schimbari ale sediilor si/sau ale spatiilor de depozitare ale bunurilor aflate in patrimoniul, inclusiv in administrarea institutiilor publice, ordonatorii de credite pot aproba ca, pentru aceste bunuri sa se cuprinda in registrul-inventar valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere ale anului anterior, actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri pana la finele perioadei de raportare. Aceste prevederi nu se aplica in cazul reorganizarilor institutiilor publice.

Ordonatorii de credite vor cuprinde in raportul de analiza pe baza de bilant ce insoteste situatiile financiare anuale informatii cu privire la motivele care au generat efectuarea inventarierii in conditiile descrise mai sus.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE