subventii 2016

Procedura noua pentru firmele din industria zaharului

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent un proiect de act normativ pentru aprobarea procedurii de recunoastere a operatorilor economici care desfasoara activitati privind fabricarea zaharului din sfecla de zahar si/sau din rafinarea zaharului brut din trestie.

Se aproba procedura de recunoastere a operatorilor economici care desfasoara activitati privind fabricarea zaharului din sfecla de zahar si/sau din rafinarea zaharului brut din trestie, denumita in continuare procedura, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Operatorii economici care desfasoara activitati privind fabricarea zaharului din sfecla de zahar si/sau din rafinarea zaharului brut din trestie, denumiti in continuare operatori economici, sunt recunoscuti de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale potrivit prezentei proceduri.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, dispozitiile Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 815/2006 privind recunoasterea operatorilor economici care desfasoara activitati privind fabricarea zaharului din sfecla de zahar si/sau din rafinarea zaharului brut din trestie sau fabricarea izoglucozei, precum si a celor care utilizeaza zahar si/sau izoglucoza ca materie prima, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 23 din 15 ianuarie 2007, se abroga.

In sensul prezentei proceduri, recunoasterea consta in verificarea bazei tehnicomateriala si a functionarii instalatiilor de fabricatie necesare fabricarii zaharului din sfecla de zahar si/sau rafinarii zaharului brut din trestie, precum si a documentelor depuse potrivit prevederilor alin. (2 ) al art. 2.

Verificarea prevazuta la alin. (1) se poate finaliza cu eliberarea unui aviz de recunoastere ca operator care desfasoara activitati privind fabricarea zaharului din sfecla de zahar si/sau din rafinarea zaharului brut din trestie.

Operatorii economici prevazuti la art. 1 alin. (2) din ordin solicita acordarea avizului de recunoastere printr-o cerere scrisa, conform modelului prevazut in Anexa nr. 1, care se depune prin reprezentant/imputernicit sau prin posta la Biroul unic din cadrul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Cererea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

a) copia certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberate de Oficiul National al Registrului Comertului, certificate pentru conformitate cu originalul;

b) copia certificatului de inregistrare fiscala in scopuri de TVA, certificata pentru conformitate cu originalul;

c) cazierul fiscal eliberat in conditiile legii din care sa rezulte ca nu au fost savarsite fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si de cele care privesc disciplina financiara, inactivitatea fiscala si neatragerea raspunderii solidare;

d) copia documentului emis de directia sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor, prin care se atesta ca intreprinderea/rafinaria producatoare de zahar indeplineste conditiile de autorizare pentru siguranta alimentelor;

e) declaratia pe propria raspundere, conform modelului prevazut in Anexa nr. 2.

Cererea si documentele prevazute la art. 2 alin. (2) se analizeaza in cadrul structurii de specialitate din cadrul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii.

Operatorii economici sunt recunoscuti daca indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) au ca obiect principal de activitate fabricarea zaharului;

b) au depus cererea si documentatia prevazute la art. 2 alin. (2);

c) detin baza tehnico – materiala si demonstreaza functionarea instalatiilor de fabricatie necesare desfasurarii activitatilor privind fabricarea zaharului din sfecla de zahar si/sau din rafinarea zaharului brut din trestie, potrivit conditiilor prevazute in Anexei nr. 3.

In termen de 5 zile lucratoare de la depunerea procesului verbal, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b), structura de specialitate din cadrul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale elibereaza avizul de recunoastere, daca in procesul verbal comisia propune recunoasterea acestuia ca operator care desfasoara activitati privind fabricarea zaharului din sfecla de zahar si/sau din rafinarea zaharului brut din trestie.

Pana la data expirarii termenului prevazut la alin. (3), operatorul economic informeaza structura de specialitate din cadrul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu privire la completarea sau remedierea bazei tehnico-materiale.

Puteti consulta tot actul normativ pe site-ul MADR, unde se afla in prezent in dezbatere publica.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE