Noi prevederi privind sistemele de irigații

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

În ședința de Guvern de miercuri, 26 iunie 2013, au fost aprobate doua acte normative importante pentru fermierii ce-și desfășoară activitatea în domeniul îmbunătățirilor funciare și a agriculturii ecologice, respectiv Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și completarea OUG nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare si Hotărârea de Guvern pentru completarea HG nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.

Astfel, Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 întărește rolul prioritar al sectorului de irigații din România în contextul actual, așa cum a fost el asumat de către conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și urmărește, în principal, protejarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare prin transmiterea acesteia către organizațiile și federațiile de udători sub formă de comodat și nu în proprietate ca până acum, urmând ca, după o perioadă de 5 ani, la cerere, acestea să poată primi în proprietate respectiva infrastructură, numai dacă fac dovada exploatării și întreținerii corecte a acestora.

Aceste reglementări urmăresc responsabilizarea organizațiilor și federațiilor, știut fiind că în cazurile in care infrastructurile de irigații au fost acordate cu titlu gratuit acestea au fost supuse unui proces de degradare continuu, proprietarii neasigurând întreținerea lor în condiții optime. De asemenea, ordonanța de urgență prevede, ca o altă măsură de protecție, constituirea de către federații a unei garanții în contul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare de 10% din valoarea de inventar a infrastructurii transmise, ANIF având dreptul de a reține garanția dacă acestea nu respectă obligațiile stabilite prin protocolul de predare-primire. Ordonanța prevede, de asemenea, exceptarea de la transfer către organizațiile și federațiile de îmbunătățiri funciare a infrastructurii principale de aducțiune.

O altă măsură importantă cuprinsă în acest act normativ îl reprezintă includerea ANIF în lista operatorilor pe piața energiei, Agenția urmând a efectua activități de furnizare a energiei electrice către clienți, fapt care va putea conduce la un preț scazut al energiei furnizate beneficiarilor, în funcție fie de prețul redus al achiziționării energiei de către Agenție de pe piață, fie datorită faptului că energia consumată noaptea pentru umplerea acumulărilor beneficiază de un preț mai mic.

Hotărârea de Guvern pentru completarea HG nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul agriculturii ecologice vine ca urmare a numeroaselor solicitărilor ale fermierilor care dețin exploatații de mici dimensiuni, înregistrate în sistemul ecologic, fapt ce presupune costuri suplimentare de certificare și inspecție anuale. Ținând cont de faptul că 65% din exploatațiile ecologice sunt de mici dimensiuni, de la 0,3 – 5 ha., s-a decis alocarea unui sprijin în cuantum total de 7.050.000 euro, fonduri europene, acesta urmând a acoperi taxele de inspecție și certificare, menținând astfel exploațațiile respective în sistemul ecologic.

Practic, această măsură se înscrie pe linia sprijinirii de către Guvernul României a agriculturii ecologice și vizează o creștere a plății suplimentare la exploatațiile ecologice de mici dimensiuni (0,3-5ha) de peste 17% (de la 450 la 540 euro), fermele aflate între 5,1-20 ha primind 611,43 euro, iar cele de peste 21 ha beneficiind de 510 euro, exploatațiile mari, de peste 20 hectare, nefiind dezavantajate întrucât acestea își pot acoperi costurile de certificare și inspecție anuale prin valorificarea unui volum mai mare de produse ecologice, raportat la dimensiunea lor.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE