Noi prevederi privind inceperea unei inspectii pentru Fondul de Mediu

Facebook
Twitter

In Monitorul Oficial din 18 noiembrie 2016, a fost publicata procedura de efectuare a inspectiilor fiscale de catre Administratia Fondului de Mediu. Sunt transpuse proceduri de inspectie reglementate de Codul de procedura fiscala.

Veniturile Fondului de Mediu sunt reglementate de OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu. Administratia Fondului de Mediu are calitate de organ fiscal in administrarea, urmarirea si colectarea veniturilor la Fondul de Mediu si instituie inspectii de specialitate potrivit prevederilor din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

„In acest sens, prin actul normativ analizat sunt aprobate procedurile si formularele utilizate in efectuarea inspectiei fiscale pe care o va dispune Administratia Fondului de Mediu. Acelasi act normativ reglementeaza Raportul de inspectie fiscala, decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata la Fondul pentru mediu stabilite de inspectia fiscala”, arata consultantul fiscal Adrian Benta.

Similar procedurii inspectiei asupra taxelor si impozitelor datorate la bugetul de stat, in cazul inceperii unei inspectii pentru Fondul de mediu, contribuabilul vizat va fi notificat prin emiterea avizului de inspectie fiscala.

Termenul minim pentru inceperea inspectiei fiscale este de 30 zile pentru marii contribuabili si 15 zile pentru ceilalti contribuabili, de la emiterea acestui aviz.

In avizul de inspectie fiscala se va mentiona perioada supusa inspectiei fiscale precum si taxele, contributiile sau alte venituri ale bugetului Fondului de Mediu ce fac obiectul inspectiei.

Avizul de inspectie fiscala se emite in 3 exemplare din care un exemplar se comunica contribuabilului, un exemplar se inmaneaza echipei de inspectie ce il va anexa la raportul de inspectie fiscala iar al treilea exemplar ramane anexat la planul general de control al institutiei.

Avizul de inspectie fiscala se comunica la inceperea inspectiei fiscale in urmatoarele situatii:

  1. in cazul efectuarii unei inspectii fiscale la un contribuabil/platitor aflat in procedura de insolventa;
  2. in cazul in care, ca urmare a unui control inopinat, se impune inceperea imediata a inspectiei fiscale;
  3. pentru extinderea inspectiei fiscale la perioade sau creante fiscale, altele decat cele cuprinse in avizul de inspectie fiscala initial;
  4. in cazul refacerii inspectiei fiscale ca urmare a unei decizii de solutionare a contestatiei;
  5. in cazul unor cereri ale contribuabilului/platitorului pentru a caror solutionare, ca urmare a analizei de risc, este necesara efectuarea inspectiei fiscale.

In situatia in care se procedeaza la extinderea inspectiei fiscale la perioade sau obligatii fiscale, altele decat cele cuprinse in avizul de inspectie fiscala initial, avizul de inspectie fiscala se comunica inainte de inceperea verificarii obligatiilor fiscale sau perioadelor pentru care s-a extins inspectia fiscala.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE