Noi moduri de certificare a produselor ecologice. Ce schimbari au fost adoptate de Guvern?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In sedinta de Guvern din data de 30 august 2021 a fost adoptata Ordonanta pentru modificarea OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu completarile si modificarile ulterioare.

Prezentul act normativ creeaza cadrul juridic necesar pentru aplicarea noilor reglementari europene, in principal Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European si al Consiliuluiprivind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliuluicare se va aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2022.

Ordonanta reglementeaza urmatoare aspecte:

  • functionarea sistemului de control si certificare in Romania;
  • stabilirea autoritatii competente si atributiile principale ale acesteia;
  • delegarea si stabilirea de catre MADR a anumitor atributii oficiale de control si/sau a anumitor atributii legate de alte activitati oficiale si certificare, organismelor de control, denumite in continuare OC;
  • introducerea obligatiei operatorilor/grupurilor de operatori din agricultura ecologica de inregistrare a activitatilor de productie agricola, pregatire, distributie, depozitare, import, export, introducere pe piata a produselor ecologice la directiile pentru agricultura judetene si a Municipiului Bucuresti si de a se supune controlului unui organism de control aprobat, pentru o mai buna trasabilitate a produselor din agricultura ecologica;
  • stabilirea laboratoarelor care pot realiza analizele probelor prelevate in cadrul controalelor la operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice, precum si sanctiunea care se poate aplica in situatia unor produse pentru care analizele de laborator indica reziduuri de substante.
  • comertul cu produse ecologice;
  • acordarea derogarilor de la normele prevazute in regulamentele europene, operatorilor inregistrati in sistemul de agricultura ecologica;
  • instituirea sistemului de sanctiuni care se aplica in agricultura ecologica;
  • clarificarea unor termeni in acord cu prevederile noilor regulamente europene;
  • instituirea unor norme tranzitorii prin care se reglementeaza valabilitatea documentelor, inregistrarilor si aprobarilor emise, realizate sau incepute sub actuala reglementare, dar care nu si-au produs in intregime efectele pana la data intrarii in vigoare a prezentei Ordonante de Guvern.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE